header image header image

Nopeammin, pidemmälle, korkeammalle

Opiskelijan reitti jatko-opintoihin

Korkeakoulutus-polulla opiskelija suuntaa katseensa tulevaisuuteen, kohti korkeakouluopintoja ja -tutkintoa. Opintopolut ovat moninaisia ja opiskelija voi vaikuttaa omaan reittiin yksilöllisillä valinnoilla. Polku on tarkoitettu niille, jota ovat kiinnostuneet korkeakouluopinnoista ja haluavat kokeilla millaista opiskelu korkeakoulussa on, vahvistaa valmiuksia hakeutua korkeakouluun, nopeuttaa ja helpottaa hakeutumista sekä lyhentää kokonaisopiskeluaikaa.

Opiskelija pääsee tutustumaan korkeakouluopiskelun mahdollisuuksiin erilaisissa jatko-opintojen infoissa, tutustumiskäynneillä korkeakouluihin, yhteisten projektien ja tapahtumien kautta. Ohjaa opiskelijaa opintojen suunnittelussa ja valintojen tekemisessä sekä auta ajankohtaisen tiedon lähteille.

Ohjausta opintojen suunnitteluun

Rakenna yhdessä opiskelijan kanssa hänelle sopiva polku korkeakouluun. Ohjauksessa ja osana HOKSia pohditte yhdessä erilaisia tulevaisuuden mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja. Opiskelija saa vahvistusta tavoitteeseensa ja oman ura- ja opintopolun löytämiseen. Ohjauksessa kannustat valintojen ja päätösten tekemiseen. Teette yhdessä suunnitelman osaamisen kehittämisestä ja korkeakouluvalmiuksien vahvistamisesta sekä valinnat korkeakouluopinnoista osana tutkinnon osia.

Vahvista opiskelijan korkeakouluvalmiuksia

Opiskelijan on hyvä vahvistaa korkeakouluvalmiuksia nopeuttaakseen ja helpottaakseen siirtymää ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Tulevaisuudessa korostuu kyky tunnistaa oma osaaminen ja nähdä se osana erilaisia urapolkuja. On tärkeää tiedostaa mikä kenellekin sopii ja vahvistaa aktiivista asennetta oman tulevaisuuden tekemiseen.

 

Osana korkeakoulutus-polkua opiskelija vahvistaa valmiuksiaan korkeakouluopiskeluun:
- itsetuntemusta, motivaatiota ja sitoutumista korkeakouluopintoihin
- vastuullisuutta, itseohjautuvuutta ja oma-aloitteisuutta
- oman ajankäytön hallintaa ja kykyä omien opintojen suunnitteluun
- organisointi- ja koordinointikykyä
- itsenäistä tiedonhakua ja oppimistehtävien työstämistä
- tiimityöskentelytaitoja
- teorian, käytännön ja reflektiivisyyden yhdistämistä
- tiedollista ja taidollista osaamista
- tietoteknisiä ja matemaattisia valmiuksia
- kielitaitoa; Suomen kieli ja viestintä, englanti ja ruotsi

Mahdollisuus korkeakouluopintoihin

Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa korkeakouluopintoja jo ammatillisen perustutkinnon aikana. Hän voi jopa lyhentää kokonaisopiskeluaikaa yhdistäessä ammatillisen perustutkinnon ja korkeakouluopinnot. Opiskelijalla on mahdollisuus valita Lapin yliopistosta avoimia yliopisto-opintoja ja Lapin ammattikorkeakoulusta avoimia ammattikorkeakouluopintoja yksittäisinä opintojaksoina, valmentavina ja kieliopintoina, perusopintokokonaisuuksina tai polku- ja väyläopintoina. Suoritettua avoimia korkeakouluopintoja opiskelijalla on mahdollista hyödyntää niitä myös tutkinto-opiskelijaksi hakeutumisessa ja lukea suoritetut opinnot hyväksi osaksi ammatillista perustutkintoa ja korkeakoulututkintoa.

Lisätietoa avoimista korkeakouluopinnoista ja opintotarjonnasta löydät www.lapinamk.fi/avoinamk ja www.ulapland.fi/avoin .

Väyläopinnot:

Väyläopinnoissa opiskellaan ammattikorkeakouluopintoja osana ammatillista tutkintoa. Opiskelija voi valita väyläopinnot osaksi polkuaan, jos opiskelee soveltuvaa ammatillista perustutkintoa. Opinnot ovat maksuttomia yhteistyöoppilaitosten opiskelijoille. Väyläopinnot ovat Lapin AMKin ensimmäisen lukuvuoden AMK-opintoja, laajuudeltaan 30 opintopistettä. Ne on suunniteltu suoritettaviksi ammatillisten opintojen viimeisenä lukuvuotena ja hyväksiluettavissa osaksi tutkinto-opintoja, joten ne lyhentävät opiskeluaikaasi.

Väyläopintoihin hakeutuminen tapahtuu oman opinto-ohjaajan kautta ja lisätietoa löytyy www.lapinamk.fi/vaylaopinnot.


Tunnista osaaminen ja ohjaa korkeakouluopintoihin. Kehity ohjaajana ja verkostoidu.

redu-vaaka300.png

lapinamk300.jpg

LAY300.jpg

elykeskus300.gif