header image header image

Maailma on askeleen päässä - The world is one step away

Kansainvälisyys on läsnä paikasta riippumatta

Kansainväliset oppimisympäristöt -polulla opiskelija hankkii osaamista työskentelemällä oman alansa kotimaan kansainvälisissä työpaikoissa tai Euroopassa ja laajemminkin. Aidosti kansainvälinen oppimisympäristö vahvistaa opiskelijan valmiuksia toimia monikulttuurisissa tiimeissä ja työyhteisöissä. Näitä valmiuksia hän tarvitsee yhä kansainvälisemmäksi muuttuvassa maailmassa.

Opiskelijaa saa osaamista toimia monikulttuurisissa tilanteissa arjessa ja työssä sekä oppii ymmärtämään kulttuurien eroavaisuuksia – matkallaan avarakatseiseksi maailmankansalaiseksi.

Kotimaani on kansainvälinen

Kotimaan työelämä tarvitsee ammattiosaajia, joilla on kansainvälistä osaamista ja kansainvälisyystaitoja. Opiskelija voi hankkia osaamista kotikansainvälisissä oman alansa työpaikoissa tai muissa arkeen ja opiskeluun liittyvissä monikulttuurisissa tilanteissa. Opiskelija kehittää taitojaan toimia kansainvälisten asiakkaiden kanssa tai monikulttuurisissa työyhteisöissä. Samalla hänen kielitaitonsa kehittyy – hän huomaa suoriutuvansa tehtävistä ja arjen vuorovaikutustilanteista!

Opiskelija hankkii kansainvälistä osaamista kotikansainvälistymällä:
• erilaisissa kotimaan työelämäyhteyksissä
• kotimaan kansainvälisillä työpaikoilla
• kv-tutorina / alumnina saapuvalle kansainväliselle opiskelijalle tai opiskelijakaverina uudessa kotimaassaan opiskelevalle
• kieliopinnoissa
• kansainvälisissä tilaisuuksissa ja tapahtumissa
• kansainvälisissä virtuaalioppimisympäristöissä, mm. eTwinning

Osaamista yli rajojen

Opiskelija voi hankkia opintojensa aikana osaamista ulkomaan työpaikoilla kunkin maan koulutus- ja työkulttuurin mukaisesti. Ulkomaanjakson opiskelija suunnittelee aina osana henkilökohtaista HOKS:ia yhteistyössä ohjaajan kanssa. Jakson pituus ja asetetut tavoitteet perustuvat tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin ja osaamitavoitteisiin.

Opiskelija kehittää ammatillista osaamistaan autenttisessa kansainvälisessä työ- tai opiskeluympäristössä. Samalla kehittyvät myös hänen vuorovaikutustaitonsa ja kielitaitonsa. Opiskelija oppii toimimaan itsenäisesti arjen tilanteissa. Hän käyttää digitaalisia välineitä ja sovelluksia yhteydenpitoon kotimaan ohjaajaan ja oppilaitokseen.

Tunnista osaaminen ja ohjaa kansainvälisissä oppimisympäristöissä. Kehity ohjaajana ja verkostoidu.

redu-vaaka300.png

lapinamk300.jpg

LAY300.jpg

elykeskus300.gif