header image header image

Vahvistu ohjaajana - lisää osaamistasi


Ohjauksen opas ja työkalupakki

Ohjaus erilaisissa oppimisympäristöissä -täydennyskoulutuksen tuottamista kehittämistehtävistä kootaan EPPA-ohjaussivustolle ohjauksen opas.

Lisäksi ohjauksen tueksi tuotetaan työkalupakki, jonka menetelmiä ja aineistoa voidaan hyödyntää eri osaamispolkujen ohjauksessa, HOKS:n teossa ja uraohjauksessa.

Opas ja työkalupakki julkaistaan keväällä 2020.

Täydennyskoulutus

Ohjaaminen erilaisissa oppimisympäristöissä -täydennyskoulutuksen tavoitteena on uudistaa opiskelijan ohjausta. Koulutuksessa kehitetään ohjausvalmiuksia ja -osaamista toimia erilaisissa oppimisympäristöissä. Koulutuksessa perehdytään myös opiskelijan aiemmin hankkiman osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) suunnitteluun sekä yhteistyöhön eri nivelvaiheissa, työelämän kanssa ja eri kouluasteiden välillä.

 

 

Lue lisää täydennyskoulutuksesta

Kouluasteiden välinen yhteistyö

Vetovoiman lisäämisen ja opiskelijoiden sujuvien siirtymien edellytyksenä on laadukas ohjaustyö kaikissa opiskelijan polun vaiheissa. Ohjausta tulee toteuttaa niin ammatillisessa koulutuksessa kuin ammattikorkeakoulussa ja yliopistossa. Ohjausyhteistyö onkin keskeinen osa toiminnallista yhteistyötä. Asiantuntijaryhmien yhteistyössä tehdyt toimenpiteet edistävät opiskelijan etenemistä omalla polullaan erilaisissa nivelvaiheissa. Eri kouluasteiden välistä yhteistyötä voidaan toteuttaa mm. erilaisten asiantuntija työryhmien, yhteisten projektien, yhteisopettajuuden, tilojen yhteiskäytön, ohjausyhteistyön, tiedottamisen, tapahtumien, vierailujen ja opintojärjestelyjen avulla.

 

Lue lisää yhteistyöstä

Ohjaa opiskelijaa oman tulevaisuuden polkunsa rakentamisessa - askel kerrallaan, yhdessä eteenpäin!

redu-vaaka300.png

lapinamk300.jpg

LAY300.jpg

elykeskus300.gif