header image header image

Rakenna oma reittisi tulevaisuuteen - askel kerrallaan, yhdessä eteenpäin

Matka ammattiin on yksilöllinen. Opiskelijalla on valinnan mahdollisuuksia opinnoissaan ja suuntakin voi muuttua opintojen aikana.

Ammattiin oppiminen on osaamisperusteista. Opiskelija rakentaa oman reittinsä tulevaisuuteen itselleen parhaita polkuja pitkin, yhdessä ohjaajien ja muun henkilöstön kanssa.

EPPA-ohjaussivusto

EPPA-hankkeella tuetaan ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoa Lapissa erilaisin osaamispoluin, ohjausmenetelmin ja käytäntein. Tavoitteena on sujuvoittaa siirtymiä koulutuksesta työelämään tai jatko-opintoihin, kehittää osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen toimintatapoja sekä vahvistaa kouluasteiden toiminnallista kumppanuutta.

Tämä EPPA-ohjaussivusto on rakennettu reformin hengessä ja hankkeen tavoitteiden sekä tehtyjen toimenpiteiden pohjalta.

Ohjaussivustolta löydät

Opiskelijalle-osion, joka on suunnattu ammatillisen koulutuksen opiskelijoille ja sieltä saat tietoa mahdollisuuksista opiskella erilaisilla osaamispoluilla.

Ohjaajalle-osion, johon on koottu tietoa ja käytännön työkaluja opiskelijoiden ohjaukseen erilaisissa oppimisympäristöissä sekä mahdollisuuksia ohjausosaamisen kehittämiseen ja kouluasteiden välisen yhteistyön lisäämiseen.

Yksilöllinen polku -osion, jolta löydät tietoa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) tekoon, uraohjauksen toteuttamiseen sekä tulevaisuusohjaukseen. Lisäksi sivustolta saat osaamispolkuihin ja ohjaukseen liittyvää materiaalia, linkkejä, yhteystietoja sekä tietoa sivuston koonneesta EPPA-hankkeesta.

Tämä ohjaussivusto on rakennettu EPPA - Erilaisia polkuja pitkin ammattiin -hankkeessa. Hankkeen toteuttajina ovat Lapin koulutuskeskus REDU, Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin yliopisto. Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin yliopisto ja Lapin ammattikorkeakoulu. Tukipäätöksen on tehnyt Pohjois-Pohjanmaan elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskus. Lisätietoa hankkeesta: https://www.redu.fi/Eppa

redu-vaaka300.png

lapinamk300.jpg

LAY300.jpg

elykeskus300.gif