Ajankohtainen koronaohjeistus REDUssa

11.1.2022 julkaistu

Tiedote REDUn opiskelijoille ja henkilökunnalle ajankohtaisista ohjeista ja turvallisuudesta huolehtimisesta 11.1.2022.

Hyvää alkanutta vuotta 2022!

Viime päivinä on julkisuudessa käyty laajaa keskustelua oppilaitosten toiminnasta huonompaan suuntaan etenevän Covid pandemian aikana. Valtioneuvosto päätti viime viikolla, ettei yleistä etätyösuositusta anneta vaan koulutyö pyritään järjestämään normaalina lähiopetuksena kevätlukukaudella. Opiskelu myös Lapin koulutuskeskus REDUssa ja Lapin urheiluopistossa jatkuu pääosin normaalina lähiopetuksena työjärjestyksen mukaisesti ja noudatamme toistaiseksi Opetusministeriön ja THL:n oppilaitoksille antamia ohjeistuksia. Työpaikoilla järjestettävä koulutus toteutetaan suunnitelman mukaan kuitenkin huomioiden työpaikkojen omat ohjeistukset ja rajoitukset.

Varaudumme koko ajan pandemian pahenemisen myötä mahdolliseen hybridi- ja/tai etäopiskeluun, mikäli oppilaitoksia koskevia kansallisia tai alueellisia määräyksiä tehdään. Niistä tiedotetaan erikseen.

Olemme koonneet tähän tiedotteeseen tiivistetysti REDUn oppilaitoksissa toistaiseksi käytössä olevat ohjeet.

Opetukseen ja muuhun oppilaitoksen tiloissa järjestettävään toimintaan osallistuminen:

 • Opiskelijan ei pidä osallistua lähiopetukseen tai muuhun oppilaitoksen tiloissa järjestettävään toimintaan, jos hänellä on sairastumiseen viittaavia oireita. Jos opiskelija sairastuu päivän aikana, tulee hänen ilmoittaa siitä omaohjaajalle, poistua välittömästi oppilaitoksesta ja hakeutua mahdollisimman nopeasti koronatestiin.
 • Jos oppilaitoksen yhteydessä olevassa asuntolassa asuva opiskelija sairastuu, tulee hänen ilmoittaa siitä omaohjaajalle tai asuntolaohjaajalle ja ensisijaisesti pysyä asuntolassa ja/tai lähteä tarvittaessa kotiin. Koronaan viittaavissa oireissa, tulee hakeutua mahdollisimman nopeasti koronatestiin.

Hygieniasta huolehtiminen:

 • Henkilökunta ja opiskelijat käyttävät kasvomaskia oppilaitoksen tiloissa. Maskeja on saatavilla REDUn kaikissa toimintayksiköissä.
 • Jokainen huolehtii omasta käsihygieniasta: kädet pestään aina kouluun tultaessa, ennen ruokailua ja aivastamisen/yskimisen jälkeen sekä aina wc- ja sosiaalitiloissa käydessä.
 • Oppilaitoksen tiloja puhdistetaan tehostetusti erillisen suunnitelman mukaan.
 • Toimintayksiköissä on käytettävissä käsidesiä.
 • Henkilökunnan tehtävänä on opastaa hygieniasta huolehtimiseen.

Riittävistä etäisyyksistä huolehtiminen:

 • Opiskelijoiden tulee pääsääntöisesti olla oman opetusryhmänsä kanssa työjärjestyksen mukaisesti opiskeluun varatuissa tiloissa ja välttää päivän ja taukojen aikana tarpeetonta liikkumista ja oleskelua muissa tiloissa.
 • Opiskelijoiden ruokailu toimintayksiköissä on porrastettu, ruokailuaikoja on ehdottomasti noudatettava. Jonottaessa tulee pitää riittävät etäisyydet.
 • Opiskelijoiden yhteisiä kokoontumisia ei järjestetä ja muutenkin pyritään välttämään tilanteita, joissa ollaan suorassa kosketuksessa muiden kanssa.
 • Mikäli opetusta järjestetään suurelle osallistujajoukolle, hyödynnetään etäyhteyksiä. 

Jos oppilaitoksessa todetaan koronatartunta:

Tartuntaketjujen selvitystyö kuuluu tartuntatautilain mukaan kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalle lääkärille. Jos koronavirustartunta todetaan jollakulla opiskelijalla tai oppilaitoksessa työskentelevällä, selvitetään, onko tapahtunut altistumista, ja altistuneet pitää jäljittää ja asettaa tartuntatautilain nojalla karanteeniin. Koronavirustartunnan saaneen on siten oltava pois oppilaitoksesta tartuntatautilääkärin antamien ohjeiden mukaisesti.

Turvallisuudesta huolehtiminen on meidän kaikkien yhteinen asia. Kun jokainen meistä toimii annettujen ohjeiden mukaisesti ja huolehtii rokotuksista, meillä kaikilla on lähtökohtaisesti turvallinen työ- ja opiskeluympäristö!

Taisto Arkko      
Rehtori, Lapin koulutuskeskus REDU          

Mika Tuononen
Rehtori, Santasport Lapin urheiluopisto