Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Johto ja päälliköt

Kuntayhtymän johtaja

Kuntayhtymän johtaja
Niemelä-Pentti Saija
Puh. 040 048 8881 

Kehitysjohtaja
Laukkanen Veli-Pekka
Puh. 040 594 5773 

Hallintosihteeri
Piittisjärvi Tarja
Puh. 040 549 6274
   

Kuntayhtymän johtoryhmä 

Kuntayhtymän johtaja
Niemelä-Pentti Saija
Puh. 040 048 8881

Kehitysjohtaja
Laukkanen Veli-Pekka
Puh. 040 594 5773 

Henkilöstöpäällikkö
Palojärvi Mirjami
Puh. 040 843 7638

Talouspäällikkö
Uusitalo Paula
Puh. 040 705 0752

Kiinteistöpäällikkö
Tuomaala Tapani
Puh. 040 522 4237

Rehtori, Lapin koulutuskeskus REDU
Arkko Taisto
Puh. 040 547 5045

Toimitusjohtaja/Tulosaluejohtaja, 
Santasport  Finland Oy ja Santasport Lapin Urheiluopisto
Kulmala Mika
040 576 1001

Kuntayhtymän pääluottamusmies
Lindfors Tapio
Puh. 040 838 8011

 

Oppilaitospalvelut

Oppimisen suunnittelu- ja kehittämispalvelut

Pedagoginen päällikkö
Karusaari Riitta
Puh 040 741 2607

Opiskelijapalvelut

Opiskelijapalvelupäällikkö
Hurtig Leila
Puh. 040 581 3706

Ravintolat

Ravintolapäällikkö
Saarela-Sorri Arja
Puh. 040 120 7601

Rehtorit

Lapin koulutuskeskus REDU

Rehtori
Arkko Taisto
Puh. 040 547 5045

Johdon sihteeri
Meinilä Merja
Puh. 040 527 9733

 
Santasport Lapin Urheiluopisto
Lapin kesäyliopisto

Rehtori (vs)
Siekkinen Marja
Puh. 040 710 6361 

 

Toimialapäälliköt 

Metsäala

Toimialapäällikkö
Paloniemi Kyösti
Puh. 040 705 0728
 

Teknologia-alat 

Toimialapäällikkö
Alakurtti Kari
Puh. 040 710 6760
 

Kaivos- ja maarakennusalat

Toimialapäällikkö
Ämmälä Sami
Puh. 040 729 8574
 

Rakennus-, talotekniikka-, pintakäsittely- ja puualat

Toimialapäällikkö
Turunen Pentti
Puh. 040 353 3909 

Auto- ja logistiikka-alat

Toimialapäällikkö
Uimaniemi Hannu
Puh. 040 355 3363
 

Matkailu- ja luontoalat

Toimialapäällikkö
Lahdenkauppi Merja
Puh. 040 353 3612

Liikunta-, kulttuuri- ja kasvatusalat

Rehtori (vs)
Siekkinen Marja
Puh. 040 710 6361 
 

Terveys- ja hyvinvointialat

Toimialapäällikkö
Siira-Kuoksa Niina
Puh. 040 355 3030
 

Liiketalous-, hius- ja kauneudenhoito-, tekstiili- ja muotialat

Toimialapäällikkö
Kähkönen Tapani

Puh. 040 505 6881
 

RaCa-, elintarvike- ja puhdistuspalvelualat

Toimialapäällikkö
Vilppunen Maarit
Puh. 040 355 3509
 

Yhteiset opinnot

Toimialapäällikkö
Peteri Saila
Puh. 040 843 7661
 

VALMA-, TELMA ja maahanmuuttajakoulutus

Pedagoginen päällikkö
Karusaari Riitta
Puh. 040 741 2607