Työyhteisön osaamisella kilpailukykyä

Henkilöstössäsi on enemmän osaamista kuin arvaatkaan! Tuomalla osaamisen esille ja kehittämällä sitä, parannat kilpailukykyänne tehokkaasti.

Henkilöstön osaamisen kehittämisen on kuitenkin oltava harkittua ja suunnitelmallista. Summittainen täydennyskoulutus on usein hukkaan heitettyä rahaa, kun taas suunnitelmallinen koulutus johtaa juuri tarvittavan osaamisen lisääntymiseen.

Tunnista osaaminen!

Kun työyhteisön nykyisen osaamisen ja siltä menestykseen edellytetyn osaamisen kuilu tulee näkyväksi, voidaan osaamista parantaa. Tämä kuilu osaamisessa selvitetään osaamisenhallintajärjestelmällä. Sen avulla selvitetään työntekijöiden tämän hetkistä osaamista ja alalla vaadittavaa osaamista. Kartoituksen tulosten analysoinnista syntyy osaamiselle kehittämissuunnitelma, jonka pohjalta suunnitellaan tarvittava koulutus.

Kartoitus

Kartoituksia voi tehdä ammattiryhmittäin tai henkilökohtaisesti. Henkilökohtaisissa kartoituksissa työnantajan kanssa määritellään tarvittavat osaamisalueet. Työntekijä vastaajana käy arvioimassa oman osaamisensa. Kartoituksessa tämän hetkistä osaamista verrataan työssä vaadittuun osaamiseen. Näin nähdään millainen on työyhteisösi osaamiskuilu.
Lue lisää >>

Analysointi

Kartoituksessa selvinneiden osaamiskuilujen koko kertoo millaisen osaamisen hankkimiseen organisaation on syytä panostaa. Kartoituksen tuloksista saadaan piirrettyä täydellinen kuva henkilöstön osaamisen tasosta.

Kehittämissuunnitelma ja koulutus

Laadimme yhdessä lakisääteisen koulutussuunnitelman. Autamme hankkimaan parhaat koulutuspalvelut ja tarvittavat kehittämiskeinot sekä organisoimme tarvittavat sisällöt.

Redu Edu Oy_Osaamiskartoitus.pdf

osaaja.jpg


Ota yhteyttä!

REDU Edu Oy
Kari Rekilä
puh. 040 037 4668
kari.rekila@redu.fi

Suomen vahvimmat Redu edu.jpg  stratos-osaamiskartoitus.png  LuotettavaKumppani.png