Lapin koulutuskeskus REDU
REDU Edu Oy

Koulutus työpaikalla koulutussopimuksella

Koulutussopimus on oppilaitoksen ja työpaikan välinen sopimus. Opiskelija hankkii osan tutkinnosta vaadittavasta osaamisesta ja ammattitaidosta työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa, ellei opiskelijalla ole jo alan työkokemusta tai työpaikkaa. Koulutussopimustyöpaikalla opiskelija tekee niitä työpaikan työtehtäviä, josta sovitaan koulutussopimuksessa. Koulutussopimusta ei voi sopia REDUn oman työyksikön kanssa. REDUn omia työyksikköjä voidaan sen sijaan käyttää oppimisympäristönä ja niissä ei ole kyse työpaikalla järjestävästä koulutusesta.

Koulutussopimusopiskelija ei ole työsuhteessa työpaikkaan. Jos opiskelija on jo töissä alan työpaikassa, koulutussopimuksen sijaan sovitaan oppisopimus. Koulutussopimus voidaan myös muuttaa oppisopimukseksi, jos työpaikan työnantaja haluaa rekrytoida opiskelijan työntekijäkseen. Oppisopimuksessa opiskelija saa palkkaa ja työpaikka koulutuskorvauksen. Koulutussopimuksessa ei makseta opiskelijalle palkkaa eikä työpaikalle korvausta ohjauksesta.

Koulutussopimustyöpaikan kanssa sovitaan  myös opiskelijan mahdollisuudesta osoittaa osaamisensa työpaikan työtehtävissä näytöllä.

Koulutuskeskus sopii aina kirjallisesti työpaikan edustajan kanssa opiskelijan osaamisen hankkimisesta työpaikalla sekä näyttöjen järjestämisestä. Koulutussopimukset ja oppisopimukset laaditaan 1.6.2019 alkaen suoraan opiskelijahallintojärjestelmässä, josta ne tulostetaan allekirjoittamista varten. Aiemmin koulutussopimuksissa käytössä ollut erillislomake on poistunut käytöstä.

Osaamisen osoittaminen (NÄYTTÖ) työpaikalla

Työpaikalla järjestettävän koulutuksen yhteydessä opiskelija voi osoitaa työpaikalla myös osaamisesa näytöllä.

Näytöt ja arviointi, lue lisää >>

Näytön lomakkeet >>

Työsuojelu, vaarallisten töiden ilmoittaminen

Lue lisää >>

Vaarallisten töiden ilmoittamislomake >>