Ohjauspalvelut.jpgOhjauspalvelut sekä muutosturva- ja työhönvalmennukset!

REDU Edu Oy tarjoaa ohjaukset ja valmennukset joustavasti ja tarpeisiinne vastaten! 

Valmentajillamme on vahva osaaminen urasuunnittelusta -ja ohjauksesta, työyhteisö -ja organisaatiotuntemuksesta, rekrytoinneista, perehdytyksistä ja monipuolista toimialakokemusta sekä vahva työmarkkinatuntemus ja vahvat yhteistyöverkostot.

Valmennukset ja ohjaukset ovat toiminnallista, ratkaisukeskeistä, voimavaralähtöistä ja käytännönläheistä yksilö –ja ryhmävalmennusta.

Urasuunnitteluun, -ohjauksiin ja -valmennuksiin voi sisältyä myös erilaisia lyhyitä työelämän lupa -ja korttikoulutuksia. Niihin voi liittyä oppilaitoksiin/ koulutuksiin ja työhön tutustumista. Räätälöimme sisällön ja keston tarpeen mukaan.

Lisätietoa:

Henna Poikajärvi

Kouluttaja | REDU Edu Oy
puh. 040 4858249
henna.poikajarvi@redu.fi

Kysy tarjous omalle organisaatiolle tai yksilölle järjestettävästä ohjauksesta tai valmennuksesta: redu.edu@redu.fi

 

IN ENGLISH

UUSI STARTTI - Muutosturvavalmennus

UUSI STARTTI- muutosturvavalmennuksessa tarjotaan irtisanotuille tukea nopeaan uudelleen työllistymiseen. Lisäksi jatkavan henkilöstön kanssa käydään läpi miten saadaan luottamus palautumaan, työmotivaatio säilymään ja käsitellään muutoksen aiheuttamia tunteita.

Valmennus on voimavaralähtöistä ja ratkaisukeskeistä yksilö -ja ryhmävalmennusta, johon voidaan sisällyttää lupa -ja korttikoulutuksia sekä mahdollisuus hyödyntää Extended DISC -henkilöanalyysia ja osaamiskartoitusta. 

Uusi Startti-valmennuksen tavoitteena on:

 • Kohdata ja käsitellä muutostilannetta ja siihen liittyviä tunteita.
 • Kartoittaa ja tunnistaa oma osaaminen, toiveet ja kokonaistilanne.
 • Selvittää, mitkä ovat eri alojen keskeiset osaamisvaatimukset. 
 • Selvittää, mitkä ovat henkilön omat vahvuudet suhteessa avoimiin työpaikkoihin ja ”piilotyöpaikkoihin”.
 • Saada tukea työnhakuun ja työnhakudokumenttien päivittämiseen.

Valmennuksessa vahvistetaan yhteisöllistä toimintaa hyvinvointia tukevalla johtamisella sekä työhyvinvointia ja yhteisöllisyyttä voimavarana muuttuneessa työympäristössä.

Räätälöimme valmennukset erilaisiin henkilöstön vähentämis -ja sopeuttamistarpeisiin tukemaan niin irtisanottujen työllistymistä kuin jatkavaa henkilöstöä muutostilanteessa. ________________________________________________________________

Urasuunnittelu ja -ohjaus

Urasuunnittelussa –ja ohjauksessa saa tietoa, neuvontaa ja ohjausta ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojen selkiyttämiseen, koulutukseen hakeutumiseen ja työelämävalmiuksien kehittämiseen. Henkilökohtainen uraohjaaja auttaa, tukee ja sparraa sinua tavoitteiden kirkastamisessa ja toimintasi suunnittelussa.

Työnhakijoille tai alan vaihtajille:

 • Uraohjaukseen tultaessa työsuhde voi olla päättynyt ja ohjauksen avulla kartoitetaan uravaihtoehtoja ja rakennetaan konkreettinen toimintasuunnitelma uuteen ratkaisuun.
 • Uraohjausta tuetusti, kun sinulla on erilaisia oppimisen, osallisuuden ja käyttäytymisen haasteita, yhteiskuntaan ja työelämään kiinnittymisen haasteita tai monimuotoisuus haasteena opiskeluun pääsyssä tai työllistymisessä.

Organisaatioille ja heidän työntekijöilleen:

 • Uraohjausta voidaan tarjota myös työsuhteessa oleville silloin, kun työtehtävät ovat muuttuneet työpaikalla, työtehtäviä on hävinnyt ja uusia syntynyt, osaaminen on muuttunut ja rakennetaan uusia työnkuvia ja työpolkuja.

Uraohjauksessa keskitytään oman osaamisen kartoittamiseen ja tunnistamiseen sekä hyödyntämiseen ja uran suunnitteluun, miten rakennetaan ja johdetaan omaa ja itselle merkityksellistä ja sopivaa työelämää. Tukena voidaan käyttää ForeAmmatti osaamisen arviointia tai Extended DISC henkilönalyysia.

________________________________________________________________

Työhönvalmennus ja tuettu työhönvalmennus

Työhönvalmennus on apuna, kun etsit sinulle sopivaa työpaikkaa tai haluat arvioida, tunnistaa ja tuoda esiin osaamistasi ja vahvuuksiasi työmarkkinoilla. 

Työhönvalmennuspalvelussa tavoitteena on: 

 • Edistää asiakkaan työnhakua.
 • Tukea työllistymisessä.
 • Antaa ohjausta oman suunnan etsimisessä. 

Työhönvalmentaja auttaa asiakasta henkilökohtaisesti, kun asiakkaalle etsitään sopivaa työpaikkaa.

Tuetussa työhönvalmennuksessa asiakas ohjataan tarvittaessa kuntoutuksen piiriin. Kuntoutumisen palveluihin asiakkaat ohjataan moniammatillisessa yhteistyössä. Tuettu työhönvalmennus sisältää neuropsykiatrista ohjausta. 

Tuetussa työhönvalmennuksessa ohjaus- ja valmennustyö on pitkäkestoista, laaja-alaista ohjausta, jossa lisäksi tarjotaan tehostettua tukea. Työhönvalmennusta voi saada 50 tuntia vuodessa ja siihen voi hakea erikseen tukea Kelasta tai TE-toimistosta. Myös työvoimakoulutukseen voi yhdistää työhönvalmentajan tuen.

Työhön valmennusta toteutetaan henkilöstöyritysten ym. kanssa yhteistyössä sekä yksityisille asiakkaille: Työhönvalmennus 50€/tunti

REDU Edu Oy ja Eezy yhteistyössä työhönvalmennusta

________________________________________________________________

Muut ohjauspalvelut

Kasvatus,- opetus- ja ohjaustyön ammattilaisille sekä asiantuntijoille koulutuksia, konsultointia ja sparrauksia. Jos sinulla on tarve jollekin muulle ohjauspalvelulle, olethan yhteydessä niin pohditaan yhdessä sopiva ratkaisu.

Kysy tarjous omalle organisaatiolle tai yksilölle järjestettävästä ohjauksesta tai valmennuksesta: redu.edu@redu.fi

___________________________________________________________________

Lapin kauppakamarijäsen.jpg          Suomen vahvimmat Redu edu.jpg LuotettavaKumppani.png