Esihenkilö-, johtamis- ja työyhteisövalmennukset

Parempaa TULOSTA HYVÄLLÄ JOHTAMISELLA, HENKILÖSTÖN OSAAMISELLA jA HYVINVOINNILLA!

REDU Edun valmennuksista löydät konkreettisia työkaluja yhteisölliseen henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin johtamiseen. Tavoitteena on, että esihenkilö pystyy olemaan ryhmälleen entistä parempi johtaja ja samalla pystyy tukemaan yksilöiden sekä ryhmän itseohjautuvuutta, hyvinvointia ja tavoitteellista toimintaa. 

Työyhteisövalmennuksissa tavoitteena on, että työyhteisössä ihmiset pystyvät parhaalla mahdollisella tavalla johtamaan itseään, työskentelemään yhteistyössä ja innostumaan työstään sekä saavuttamaan tavoitteet tehokkaasti ja tuottavasti. 


Tiedätkö, mitä huono johtaminen maksaa?
Huono johtaminen voi olla kohtalokasta ja syö yrityksen kannattavuutta. Panostus johtamisen kehittämiseen maksaa itsensä kymmenkertaisesti takaisin. (Kauppalehti 9/2018) Jos haluat onnistua esimiestyössäsi, tämä valmennus on sinulle.

Asiantuntijapalvelut voivat koostua esimerkiksi seuraavista:

 • Henkilöstön osaamiskartoitus
 • Henkilöanalyysi (Extended DISC)
 • Henkilöstökyselyiden suunnittelu ja toteuttaminen
 • Perehdytysprosessin suunnittelu ja toteuttaminen
 • Kehitys- ja osaamiskeskusteluprosessin luominen
 • Rekrytointiprosessin hiominen
 • Organisaation tai yrityksen toimintaympäristön ja toiminnan analysointia, kehittämistä ja tehostamista
 • Strategian, vision ja arvojen laatimista/päivittämistä 
 • Strategisten vaikuttavuusmittareiden asettamista
 • Asiakaskokemuksen kehittämistä

Valmennus- ja koulutuspalvelut voivat koostua esimerkiksi seuraavista:

 • Esihenkilövalmennus
 • Henkilökohtainen ja ryhmäcoachaus / sparraus 

Kehittämisen tulee näkyä arjessa ja arjen tekoina organisaaton jokaisella tasolla, myös asiakkaille ja sidosryhmille. Valmennuksissa saat konkreettisia työkaluja, joiden avulla löydät työntekijöiden osaamiset ja vahvuudet, johdat paremmin itseäsi ja henkilöstöäsi sekä saat kehittämisen luontevaksi osaksi arkeasi.

Koulutukset ja/tai sparraukset sekä valmennukset ovat voimavaralähtöisiä ja ratkaisukeskeisiä.  

Kysy ryhmähinta organisaatiollesi tai yrityksellesi! Räätälöimme tarpeisiinne sopivan valmennuskokonaisuuden

 

Päävalmentajina toimii REDU Edun omat valmentajat Henna Poikajärvi ja Maria Kianen. Molemmat ovat Suomen Coaching yhdistyksen jäseniä.

jasenbanneri-ORANSSI.jpgeettiset-banneri-VALKOINEN.jpg

Syksyn 2021 esihenkilökoulutuksen teemat:

1. teema: Esimies itsensä johtajana (Etänä: Teams) 

 Sisältö:

 • Omasta työhyvinvoinnista ja työssäjaksamisesta huolehtiminen (uni, ravinto, liikunta)
 • Stressin hallinta
 • Oman ajan hallinta
 • Ratkaisukeskeinen ote oman työn johtamiseen

2. teema: Valmentava johtaminen (Etänä: Teams)

Sisältö:

 • Tuki ja sparraus
 • Luottamus
 • Jakaminen
 • Osallistaminen 
 • Yhteisöllisen ja valmentavan johtamisen keinoja

3. teema: Suorituksen johtaminen (Etänä: Teams) 

Sisältö:

 • Visio, strategia, arvot 
 • Tavoite, seuranta, palaute ja palkitseminen
 • Kehitys- ja osaamiskeskustelut ja mittarit työkaluna


4. teema: Osaamisen johtaminen, rekrytointi ja perehdyttäminen (Etänä: Teams) 

Sisältö:

 • Osaamisen johtaminen
 • Henkilöstösuunnittelu: oikea henkilö oikeassa paikassa?
 • Rekrytointi
 • Perehdyttäminen

 5. teema: Haastavat esimiestilanteet (Etänä: Teams) 

 Sisältö:

 • Kuunteleminen, viestintä ja vuorovaikutus työyhteisössä
 • Vastuut ja velvollisuudet
 • Haastavia tilanteita
 • Erilaisuus - moninaisuuden johtaminen

6. teema: Talousjohtaminen (Etänä: Teams) 

 Sisältö:

 • Oman tuloslaskelman ja taseen tulkitseminen 
 • Talouden termit 
 • Mitä tunnusluvut kertovat? 
 • Talouden seuraaminen

Hinta syksyn avoimiin esihenkilökoulutuksiin:

Etävalmennus 3h: 150€+alv/hlö

Etävalmennus 5h: 250€+alv/hlö.

Katso kevään koulutuspäivät redu.fi/koulutuskalenteri ja ilmoittaudu.

 Suomen vahvimmat Redu edu.jpg LuotettavaKumppani.png