Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

REDU-konserni ja organisaatio

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä eli REDU-konseni muodostuu tulosalueista ja sen omistamista osakeyhtiöistä sekä nille yhteisiä  tuki-, kiinteistö-, ICT- ja hallintopalveluja tuottaa sisäisten palvelujen yksiköt. 
 

REDUn tulosalueita ovat:

REDUn osakeyhtiötä ovat:

REDUn sisäisten palvelujen yksiköitä ovat

REDU-kuntayhtymän hallinto:

Organisaatiokaavio
REDU organisaatiokaavio.PNG