Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Yhtymähallitus

Yhtymähallitus on yhtymäkokouksen valitsema koulutuskuntayhtymän toimielin.

Yhtymähallitukseen kuuluu yksitoista (11) jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen jäsenistä yhden on oltava Kemijärven kaupungista, yhden Kittilän kunnasta, yhden Kolarin kunnasta, yhden Ranuan kunnasta, yhden Sodankylän kunnasta ja kuuden Rovaniemen kaupungista.

Yhtymähallitus valvoo kuntayhtymän etua, käyttää puhevaltaa, edustaa kuntayhtymää ja tekee sen puolesta sopimukset sekä päättää kuntayhtymän nimen kirjoittamisesta. Yhtymähallitus päättää niistä asioista, joita ei kuntalain tai kuntayhtymän perussopimuksen mukaan ole määrätty yhtymäkokouksen päätettäväksi.

Kokousasiakirjojen nähtävilläpito julkisessa verkossa

REDUn yhtymähallituksen hyväksymän ohjeen mukaisesti kokouspöytäkirjat ja niiden liitteet ovat jaossa julkisilla verkkosivuilla enintään 3 vuotta kokouksesta ja vähintään oikaisuvaatimusajan. Kokousasiakirjoilla tarkoitetaan esityslistaa, pöytäkirjaa ja päätöksiin liittyvä liittteet. Oheismateriaaleja ei jaeta julkisessa verkossa. Kokouksen asialista poistetaan jakelusta verkkosivuilta, kun pöytäkirja julkaistaan. (REDUn salaisten asioiden käsittelyohje, yhtymähallitus hyväksynyt 28.11.2019.)

Yhtymähallituksen jäsenet ja varajäsenet

Yhtymähallitus 15.6.2017 alkaen. Puheenjohtaja ja hänen varajäsen ovat vaihtuneet 27.2.2018 alkaen yhtymäkokouksen päätöksen mukaisesti.

Muutos varajäsenissä 15.6.2018 sekä muutos jäsenissä / varajäsenissä 18.12.2019.

Hallituksen jäsen

 

Varajäsen

Haapala Vesa(valittu 28.2.2020)
puheenjohtaja
Puh. 050 4288 325

 

Lehto Pekka
puh. koti 040 750 9728
pekka.lehto53(at)gmail.com
 

Annala Tuula,
1. varapuheenjohtaja

 

Heikkinen  Pekka

Vanhala Tuomas,
2. varapuheenjohtaja
puh. 0400 69815

  Ilvesluoto Ulla
Jolanki Mari
 
  Karvo Seija
Mäntymaa Vuokko
puh. 040 706 2840
vuokko.mantymaa(at)gmail.com
 
  Kyrö Reijo
Airaksinen  Maarit
 
  Poranen Heikki
Kuure Veera
  Hartzell Saara
puh. 050 500 4660
saara.hartzell(at)rovaniemi.fi
 
Nordberg Esa
puh. 040 590 6443
esa.nordberg(at)kolari.fi
 
  Vaattovaara Voitto
Rissanen Reino
puh. 040 848 4435
reino.rissanen(at)rovaniemi.fi
 
  Lappalainen Timo
Suopajärvi Kate
 
  Piippola Ameli
Kangas  Esa
puh. 040 829 2596
esa.kangas(at)kemijarvi.fi
  Björkbacka Kalervo