REDU Edu Oy

REDU Edu Oy on Rovaniemen koulutuskuntayhtymän omistama tytäryhtiö. 

Yhtiön toimialana on kotimaiset ja kansainväliset koulutus- sekä asiantuntijapalvelut sisältäen ammatillisen ja muun lisä- ja täydennyskoulutuksen sekä koulutusviennin.

Yhtiön kotipaikkakunta on Rovaniemi.

 

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö takaa menestyksen ja tuloksen

REDU Edu:n koulutuspalveluihin kuuluvat yritysten ja yhteisöjen henkilöstökoulutus sekä yhteishankintakoulutuksina toteutettavat täsmäkoulutukset, rekrykoulutukset, muutoskoulutukset sekä koulutusvienti.

REDU Edu:n osaamiskumppanuudet ja kehittämispalvelut tukevat yrityksiä ja yhteisöjä niiden kehittämis- ja muutostarpeissa. REDU Edu:sta löytyvät konkreettiset työkalut henkilöstön koulutus- ja kehittämissuunnitelmien laatimiseen sekä vahvuuksien esille nostamiseen (osaamiskartoitukset, henkilöstöanalyysit) sekä tuen tuottavuuden parantamiseen ja tehokkaaseen osaamistarpeiden ennakointiin.

Koulutuspalveluiden toteutuksessa REDU Edu Oy tekee tiivistä yhteistyötä Lapin koulutuskeskus REDUn ja Santasport Lapin Urheiluopiston opettajien ja asiantuntijoiden sekä paikallisen yhteistyöverkoston kanssa.

Suomen vahvimmat Redu edu.jpg LuotettavaKumppani.png