Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Strategiset kehittämisen painopistealueet 2021 - 2023

Strategiset kehittämisen painopistealueet pohjautuvat REDU 2030 vision ja ne määritelty suunnitelmakausittain. Uudet toimikaudelle 2021 - 2023 painopistealueet on laadittu TA-2021 yhteydessä ja ne on yhtymäkokous vahvistanut 18.12.2020.

  1. Asiakaslähtöinen toiminta
  2. Työelämäyhteyksien ja -kumppanuuksien vahvistaminen ja työelämäpalvelujen selkiyttäminen
  3. Innovatiivinen kehittäminen
  4. Tasapainoinen talous ja
  5. Osaava ja sitoutunut henkilöstö.

Toimintavuoden talousarviossa on tarkennettu painpistealueittain sitovat tavoitteet kyseiselle toimintavuodelle.