Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Työelämäpalaute

Ammatillisessa koulutuksessa otetaan käyttöön vuonna 2021 valtakunnallinen työelämäpa-lautejärjestelmä, jonka ylläpidosta vastaa OPH. 

Palautejärjestelmällä kysytään työpaikalla järjestettävään koulutukseen osallistuneilta työ-paikkaohjaajilta sekä työnantajien edustajilta palautetta koulutuksen järjestäjän (REDUn) toiminnasta. Työelämäpalautetta ei kysytä opiskelijan toiminnasta. Työpaikkaohjaajilta palautetta kysytään jokaisen työpaikalla järjestetyn koulutusjakson lopussa.

Lisätetoa palautejärjestelmästä tuodaan tälle sivulle ennen palautejärjestelmän käyttöönottoa.

Yleispalaute-, aloite tai reklamaatio

Työelämän edustajat, opiskelijat ja muut asiakkaat sekä opiskelijoiden huoltajat voivat antaa REDUlle palautetta, tehdä aloitteen tai reklamaation käyttäen REDUn yleispalautelomaketta, jonka löydät Palautelomakkeet -sivulta.