Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Opiskelijapalautekyselyjen tulosten käsittely

Amispalauteen käsittely toimialoilla

Amispalautteen käsittelyssä otetaan käyttöön vuoden 2020 aikana Laatusampo 7 -hankkeessa kehitelty systemaattinen käsittely- ja dokumentoimentointimenetelmä.

Menetetelmällä varmistetaan, että palautteet tulevat käsitellyksi vähintään kerran vuodessa jokaisella toimialalla. Aloituspalaute käsitellään keväällä ja päättöpalaute syksyllä ja käsittely dokumentoidaan erilliselle dokumentointilomakkeelle.

Käsittelyssä esille nostettujen ja lomakkelle kirjattujen kehittämistoimenpiteiden toteutumista sekä niiden vaikuttavuutta seurataan REDUn toimialapäällikkökokouksissa.

Myös opiskelijakunta osallistuu amispalautteen käsittelyyn. Opiskelijakunnassa käsitellään koko REDUn palautetta.
 

Tutkinto- ja koulutuskohtaisten tulosten käsittely

Tutkinto- ja koulutuskohtaiset tulokset käsitellään omaohjaajan johdolla koulutusryhmässä.

  • Valma- ja Telma-palautekyselyjen koulutuskohtaiset raportit toimitetaan omaohjaajalle mikäli vastauksia on enemmän kuin 5. 
     
  • Amispalautekyselyjen tutkintokohtaiset raportit toimitetaan omaohjaajalle hänen niin erikseen pyytäessä mikäli vastauksia on enemmän kuin 5.

 
Raportit ovat ROKKI-intrassa

Palautekyselyistä tehdään toimintavuosittain myös oppilaitos- ja toimiala sekä toimintayksikkö- raportit.

Palautekyselyjen tulosalue tai toimintayksikkö- tai toimialan  / toimitayksikön koontiraportit julkaistaan opiskelijoille ja henkilöstölle ROKKI-intrassa.

REDUn yhteiset koontitulokset julkaistaan myös näillä redu.fi -sivuilla ko. palautekyselyn sivulla.

ROKKI-intraan kirjaudutaan verkon tunnuksilla ja salasanoilla. Muista lisätä verkon tunnuksen eteen toimialueen tunnus: LUC\

Amispalauteen raportit julkisesti nähtävillä OPH:n Vipusessa

Kansallisen Amispalautteen raportit löytyvät koulutuksen järjestäjittäin ml. REDU (Rovaniemen koulutuskuntahyhtymä), tutkinnoittain ja kysymyksittäin Opetushallituksen Vipunen -palvelussa. Linkit Vipuseen alla.