Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Amispalaute

REDU on otettu käyttöön valtakunnallinen Amispalautejärjestelmä. Kyselyyn vastaavat kaikki perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinto-opiskelijat ml. oppisopimus- ja työvoimakoulutuksien opiskelijat.

Palautejärjestelmässä on kolme eri palautekyselyä:

  • ALOITUSKYSELY: 
    Ammatillisen tutkintokoulutuksen aloittaneille.

  • PÄÄTTÖKYSELY:
    Ammatillisen tutkinnon suorittaneille tai
    Ammatillisen tutkinnon osan tai osia suorittaneille

Aloituskyselyyn vastataan HOKS:n hyväksynnän jälkeen, vastausaikaa kuukausi.

Päättökyselyyn vastataan, kun kaikki HOKS:ssa suunnitellut tutkinnon osat on suoritettu hyväksytysti ennen todistuksen antamista. Vastausaikaa on kuukausi.

Opiskelija saa kyselyn vastauslinkin omaohjaajalta. Opiskelijan omaohjaaja ohjaa opiskelijaa vastaamaan amispalautekyselyihin.

Kyselyyn vastaaminen tapahtuu anonyymisti.  Kyselyyn ei tallenneta opiskelijan nimeä tai muuta tunnistetta. Myöskään yksittäisen opiskelijan palautetta ei saada järjestelmästä. Vastauksia pitää olla vähintään 5 / tutkinto, jotta järjestelmästä saadaan tulostettua raportti.

Amispalautejärjestelemä on osa valtakunnallista Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen ARVO-järjestelmää. Amispalautekyselyjen tulokset vaikuttavat REDUn saamaan valtionosuusrahoitukseen.

Amispalauteen raportit julkisesti nähtävillä OPH:n Vipusessa

Kansallisen Amispalautteen raportit löytyvät koulutuksen järjestäjittäin ml. REDU (Rovaniemen koulutuskuntahyhtymä), tutkinnoittain ja kysymyksittäin Opetushallituksen Vipunen -palvelussa. Linkit Vipuseen alla.

Lisätietoa

Toimistoassistentti
Kiviniemi Tarja

Laatukoordinaatori
Heikkilä Pertti