Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Opiskelijapalautekyselyt

Olemme kiinnostuneita asiakkaidemme tyytyväisyydestä ja käytämme asiakkailtamme saatua tietoa toimintamme kehittämisessä parantaaksemme ja kehittääksemme koulutustoimintaamme ja siihen liittyviä tukipalveluja.

Opiskelijapalautetta kysytään kaikilta aloittavilta ja päättäviltä opiskelijoilta:

  • Aloituskyselyyn vastataan 30 päivän sisällä siitä, kun opiskelijan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) on hyväksytty.
     
  • Päättökyselyyn vastataan, kun opiskelija on suorittanut HOKS:ssa suunnitellut tutkinnon tai koulutuksen osat hyväsytysti ennen todistuksen antamista.

Opiskelijan omaohjaaja toimittaa palautekyselyn vastauslinkin opiskelijalle.

Lisäksi osalta opiskelijoilta kysytään myös muuta palatuetta opiskelun aikana, kuten tyytyväisyyttä ravintolapalveluhin yms.

Kyselyjärjestelmät

Tutkintokoulutusten Amispalaute
Aloitus- ja päättöpalautetta kysytään tutkintokoulutuksissa valtakunnallisella Amispalautekyselyllä.

Valmentavien koulutuksien palaute
VALMA- ja TELMA-koulutuksien opiskelioilta aloitus- ja päättöpalaute kysytään REDUn omalla  valmentavien koulutuksien palautekyselyllä.

Työvoimakoulutusten (ei tutkinnon johtava) OPAL-palaute
Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamassa ei tutkintotavoitteisessa työvoimakoulutuksessa kysymme opiskelijoilta OPAL-palautetta.