Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Laadunhallinnan kuvaus opiskelijalle

Laatuperiaatteemme on, että laatu syntyy tekemällä. Oppiminen tapahtuu sinussa. Oppiminen vaatii sinulta, että opiskelet aktiivisesti. Olet vastuussa omasta oppimisesta, joten olet oman oppimisesi päällikkö – ”laatupäällikkö”. Toteutamme yhdessä sinun kanssa tulevaisuudensuunnitelmiasi ja toiveitasi - saat toivomasi ammatin tai osia siitä. REDU tarjoaa sinulle mahdollisuuden oppia ammattitaitoa ja osaamista. Meillä myös näytät osaamiseesi, arvioimme osaamisesi ja annamme siitä sinulle todistuksen.

Asiakaslähtöisyys 

Asiakaslähtöisyys (kuvituskuva)

Ammatillisen koulutuksen laadukkaan toiminnan keskeisin periaate on asiakaslähtöisyys. Työelämä ja opiskelijat ovat ammatillisen koulutuksen asiakkaita. Oppilaitoksemme on olemassa opiskelijoita ja työelämää varten.

> Ammatillisen koulutuksen laadukkuus muodostuu osaamisperusteisuudesta ja henkilökohtaistamisesta.

Laadukkaan koulutuksen osatekijät

Osaamisperusteisuus

Osaamisperusteisuus (kuvituskuva)

Tarjoamme ammatilliset tutkinnot ja koulutukset perustuvat valtakunnallisien opetushallituksen määräämiin tutkintojen ja koulutuksien perusteisiin. Näissä perusteissa on määrätty mistä osista tutkinnot ja koulutukset muodostuvat. Perusteissa on myös kerrottu tutkinnon tai koulutuksen osien ammattitaito- ja osaamistavoitteet sekä kuinka hyvin ne pitää osata (arviointikriteerit). Tutkinnon perusteet ovat osaamisen laatukriteeristö.
  

Henkilökohtaistaminen

Henkilökohtaistaminen (kuvituskuva)

Jokainen opiskelija kuten sinä, olet yksilö. Sinulla on omat tavoitteet koulutukselle ja tulevaisuudensuunnitelmat. Sinulla voi olla jo ennen opiskelun aloittamista aiemmin hankittua osaamista, opintoja ja työkokemusta, jonka otamme huomioon. Uuden osaamisen oppiminen rakentuu aiemmin opitun ja hankitun osaamisen pohjalle. Henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) on nimensä mukaisesti sinun henkilökohtainen suunnitelma. Laadimme HOKS:n yhdessä sinun kanssa ja jonka perusteella toteutamme koulutuksesi.

Oppimisen laadun varmistaminen

Oppimisesi ja opiskelusi laadun varmistaminen perustuu jatkuvan parantamisen periaatteeseen, joka on kuvattu laatuympyränä.

Laatuympyräkuva (kuvituskuva)


Alla on kuvattu, miten oppimisesi laatua varmistetaan laatuympyrän mukaisesti suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa ja tarkistamisessa.

> Oppimisesi laadun varmistaminen perustuu jatkuvan parantamisen periaatteelle eli laatuympyrämalliin

SUUNNITTELU

suunnittelu.pngLaadimme sinulle yhdessä sinun kanssa opiskelusi alussa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman eli HOKS:n. Nimitämme sinulle myös henkilökohtaisen omaohjaajan, joka toimii oppimisesi valmentajana ja tukihenkilönä. HOKS:ssa suunnittelu lähtee sinun tulevaisuudensuunnitelmista ja tavoitteista. Selvitämme myös millaista osaamista, opintoja työkoemusta sinulla on jo pohjalla. Suunnittelemme ja sovimme kanssasi mitä tutkinnon tai koulutuksen osia valitset ja miten hankit niiden osaamisen. Suunnittelemme myös, miten ja milloin näytät osaamisesi. Näistä muodostuu sinun oma henkilökohtainen opiskelupolku. Lisätietoa: redu.fi/hoks

 

TOTEUTUS

KuvituskuvaTarjoamme sinulle mahdollisuuden hankkia ja kehittää osaamistasi niin oppilaitoksessa-, työelämässä- kuin verkossa oppien tai niiden yhdistelmänä sinun kanssa suunnitellun HOKS:n eli oman oppimispolkusi mukaisesti. Sinä oman oppimisesi ”laatupäällikkönä” vastaat omasta oppimistasi osallistumalla aktiivisesti sinulle järjestettyyn koulutukseen niin oppilaitoksessa, työelämässä, kuin verkossa ja myös ulkomailla, jos niin haluat. Lisätietoa: redu.fi/opiskelu.

Järjestämme sinulle myös mahdollisuuden näyttää osaamisesi työpaikalla tai oppilaitoksessa. Arvioimme osaamistasi yhdessä sinun ja työelämän kanssa verraten sitä tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksiin ja niiden arviointikriteereihin. Aikaisemmin oppimisen aikana saamasi palaute osaamisestasi ei vaikuta arviointiin, vaan se miten hyvin osaat näytössä. Lisätietoa: redu.fi/naytot.

ARVIOINTI

KuvituskuvaSinä oman oppimisesi ”laatupäällikkönä” seuraat yhdessä omaohjaajasi kanssa, miten osaamisesi kehittyy ja opiskelusi etenee. Saat myös palautetta oppimisesta opettajilta ja työpaikkaohjaajilta sekä myös itse arvioit omaa osaamistasi.

Kysymme sinulta koulutuksemme asiakkaana myös palautetta siitä, miten olemme onnistuneet. Opiskelun alussa HOKS:n hyväksynnän jälkeen kysymme aloituspalautetta ja kun olet saamassa oman opintopolkusi päätökseen, kysymme päättöpalautetta. Lisätietoa redu.fi/opiskelijapalaute.
 

TARKISTAMINEN

KuvituskuvaAina kaikki ei mene niin kuin on suunniteltu. Koulutukseen voi tulla myös laatupoikkeamia. Myös tavoitteesi voi muuttua, tarvitset enemmän tai vähemmän aikaa oppimiseen, saat työpaikan kesken opiskelua tms. Tarvittaessa tarkistamme ja muutamme yhdessä kanssasi sopien HOKS:iasi ja koulutuksen toteutusta. Esim. jos opiskelun aikana sinulle tarjoutuu mahdollisuus mennä töihin ammattialasi työtehtäviin, voimme sopia työnantajasi kanssa, että siirryt opiskelemaan oppisopimuksella.

Kehitämme myös omaa koulutustoimintaamme sinulta ja työelämältä saadun palautteen perusteella. Käymme palautteita läpi myös yhdessä opiskelijakunnan kanssa. Opiskelijakuntatoiminnan kautta voit olla mukana vaikuttamassa oppilaitoksemme toimitaan ja sen kehittämiseen. Lisätietoa: redu.fi/opiskelijakunta.