Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän historia lyhyesti

Ammatillista koulutusta Lapissa yli 70-vuotta

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä (REDU) on aloittanut toimintansa 1.7.1995, nimi tällöin oli Rovaniemen ammattikoulutuksen kuntayhtymä.

REDUuun on kuulunut vuosien aikana lukuisia eri opppilaitoksia. Alla lista REDUn oppilaitoksista ja niiden nimistä tästä päivästä historiaan.

Koulutuskeskuksen edeltäjä Lapin ammattiopisto aloitti toimintansa 1.1.2006. Tällöin yhdistettiin Rovaniemen koulutuskuntayhtymän kuusi ammatillista oppilaitosta yhdeksi oppilaitokseksi. Ammattiopiston toiminta laajentui vuoden 2007 ja 2015 alusta. 2007 ammattiopistoon siirtyi Sodankylän kunnan Sodankylän ammatti-instituutin toiminta 2015 Kemijärven kaupungin Itä-Lapin ammattiopiston toiminta sekä erillisenä tulosalueena toimineen Lapin oppisopimuskeskuksen toiminta. Matkailu-, ravisemis- ja talousalan koulutus toimi omana Lapin matkailuopisto nimisenä tulosalueenaan vuosina 2011 - 2016. Vuoden 2017 alusta alkan Lapin ammattiopisto ja Lapin matkailuopisto yhdistetiin yhdeksi tulosalueeksi, jonka toiminnaksi siirtyy myös aiemmin Rovaniemen koulutuskuntayhtymän yhteiset ammattikoulutuspalvelut, ravintola- ja asuntolatoiminta. 

 

Lapin koulutuskeskus REDU -tulosalue 1.8.2019 alkaen:

REDUn toimialat:

 • Metsäala
 • IT-, sähkö-, kone-, maanmittaus- ja lentokoneasennusalat
 • Kaivos- ja maarakennusalat
 • Rakennus-, talotekniikka-, pintakäsittely- ja puualat
 • Auto- ja logistiikka-alat
 • Matkailu- ja luontoalat
 • Liikunta-, kulttuuri- ja kasvatusalat (Santasport Lapin Urheiluopisto -tulosalue)
 • Terveys- ja hyvinvointialat
 • Liiketalous-, hius- ja kauneudenhoito-, tekstiili- ja muotialat
 • RaCa-, elintarvike- ja puhdistuspalvelualat
 • Yhteiset opinnot.
 • VALMA-, TELMA ja maahanmuuttajakoulutus

REDUn oppilaitospalvelut:

 • Oppimisen suunnittelu ja kehittämispalvelut
 • Työelämäpalvelut
 • Opiskelijapalvelut
 • Ravintolapalvelut

 

REDU Edu Oy 2019 alkaen

REDUn omistama tytäryhtiö on aloittanut toimintansa keväällä 2019.
 

Santasport Lapin Urheiluopisto -tulosalue 1.1.2016 alkaen

Lapin Urheiluopisto on ollut osa REDUa vuodesta 2001 alkaen. Vuosina 2001 - 2015 Lapin Urheiluopisto toimi kunnallisena liikelaitoksena. 2016 alkaen Santasport Lapin Urheiluopisto -tulosalue on vastannut REDUn järjestämisluvalla järjestettävästä liikunta-, kulttuuri- ja kasvatusalojen ammatillisesta koulutuksesta sekä vapaaseen sivistystyöhön kuuluvista liikunnan koulutuskeskus- ja kesäyliopiston ylläpitämistehtävistä.

 

Santasport Finland Oy 1.1.2016 alkaen

Lapin Urheiluopisto on ollut osa REDUa vuodesta 2001 alkaen. Vuosina 2001 - 2015 Lapin Urheiluopisto toimi kunnallisena liikelaitoksena. 2016 aloitti toimintansa Santasport Finland Oy:ksi, joka vastaa Santasportin ns. kilpailluilla markkinoilla toimivasta palvelu - ja majoitustoiminnasta.

 

Lapin kesäyliopisto

Liitettiin Rovaniemen koulutuskuntayhtymään 2002. Toimii osana Santasport Lapin Urheiluopisto -tulosaluetta.

 

REDUn sisäiset palvelut 1.8.2017 alkaen

 • Henkilöstöpalvelut
 • Talouspalvelut
 • Koulutuksen järjestäjän palvelut (KJ-palvelut)
 • IT-palvelut
 • Kiinteistöpalvelut

 

Lapin koulutuskeskus REDU 1.1.2018 - 31.7.2019

Lapin koulutuskeskus REDU -tulosalue:

Osaamisalat:

 • Metsä-, infra- ja kuljetusalat
 • Teknologia-alat
 • Palvelu- ja hyvinvointialat.

Oppilaitospalvelut:

 • Oppimisen suunnittelu ja kehittämispalvelut sekä työelämäpalvelut
 • Opiskelijapalvelut
 • Ravintolapalvelut

 

Lapin ammattiopisto - Lapin matkailuopisto 2017

Lapin ammattiopisto - Lapin matkailuopisto -tulosalue

 • Jokiväylän toimipiste
 • Jänkätien toimipiste
 • Kemijärven toimipiste
 • Kittilän toimipiste - Levi-instituutti
 • Porokadun toimipiste
 • Sodankylän tomipiste
 • Lapin oppisopimuskeskus
 • Oppimisen suunnittelu- ja kehittämispalvelut

 

Lapin ammattiopisto ja Lapin matkailuopisto 2016

Lapin ammattiopisto

 • Jokiväylän toimipiste ja Teknotie
 • Jänkätien toimipiste
 • Kemijärven toimipiste
 • Porokadun toimipiste
 • Sodankylän tomipiste
 • Lapin oppisopimuskeskus
   

Lapin matkailuopisto

 • Toripuistikon toimipiste
 • Levi-instituutti (Kittilän toimipiste)

 

Lapin ammattiopisto ja Lapin matkailuopisto 2015

Lapin ammattiopisto

 • Jokiväylän toimipiste ja Teknotie
 • Jänkätien toimipiste
 • Kemijärven toimipiste
 • Metsäruusuntie toimipiste
 • Porokadun toimipiste
 • Sodankylän tomipiste
 • Lapin oppisopimuskeskus

Lapin matkailuopisto

 • Toripuistikon toimipiste
 • Levi-instituutti (Kittilän toimipiste)

 

Lapin ammattiopisto 2013 - 2014

Lapin ammattiopisto

 • Jokiväylän toimipiste
 • Jänkätien toimipiste
 • Kairatien toimipiste
 • Metsäruusuntie toimipiste
 • Porokadun toimipiste
 • Sodankylän tomipiste

Lapin matkailuopisto

 • Toripuistikon toimipiste
 • Levi-instituutti (Kittilän toimipiste)

 

REDUn sisäiset palvelut 1.8.2013- 31.7.2017

 • Henkilöstöpalvelut
 • Talouspalvelut
 • Ammattikoulutuspalvelut
 • Aluevaikuttavuuspalvelut
 • IT-palvelut
 • Kiinteistöpalvelut

 

Lapin ammattiopisto ja Lapin matkailuopisto 2011 - 2013

Lapin ammattiopisto

 • Palvelualat
 • Tuotantoalat
 • Sodankylä-instituutti
 • Yhteiset palvelut 

Lapin matkailuopisto

 • Rovaniemi
 • Levi-instituutti (Kittilän toimipiste)

 

Lapin ammattiopisto 2009 - 2010

Lapin ammattiopisto

 • Palvelualat
 • Tuotantoalat
 • Maakuntayksiköt
  • Levi-Instituutti
  • Sodankylä-Instituutti
 • Yhteiset palvelut

 

Lapin ammattiopisto 2006 - 2008

Lapin ammattiopisto

 • Aikuiskoulutuskeskus
 • Hyvinvointiala
 • Levi-Instituutti
 • Luonto- ja ympäristöala
 • Palveluala
 • Tekniikan ala
 • Sodankylä-Instituutti  (1.1.2007 alkaen)

 

Lapin Urheiluopisto 2001 - 2015

Lapin Urheiluopisto on toiminut REDUn liikelaitoksena vuosina 2001 - 2015.

 

Rovaniemen ammattikorkeakoulu 1996 - 2013

Rovaniemen ammattikorkeakoulu (valiaikainen 1996 - 1998, vakinainen 1999 - 2013)
yhdistyi Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun kanssa Lapin ammattikorkeakouluksi.

Ylläpitotehtävä siirtyi Rovaniemen koulutuskuntayhtymältä Lapin ammattikorkeakoulu Oy:lle 1.1.2014

 

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän (1.1.2001 alkaen) ja
Rovaniemen ammattikoulutuksen kuntayhtymän 1.8.1995 - 31.12.2000)
Hallinto- ja yhteiset palvelut 1995 - 31.7.2013

 • Hallintopalvelu, aiemmin hallintotoimisto
 • Kiinteistöpalvelu, aiemmin tilapalvelu
 • Tietohallinto ja IT-palvelut

 

Vuosina 2000 - 2015 kuntayhtymään  liitetyt oppilaitokset

 • Lapin Urheiluopisto (2001)
 • Lapin kesäyliopisto
 • Sodankylän ammatti-instituutti (kuntayhtymään 1.1.2007)
 • Itä-Lapin ammattiopisto (kuntayhtymään 1.1.2015)

 

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän oppilaitokset
1999 - 2005:

Ammatilliset oppilaitokset:

 • Lapin luonto-opisto
 • Levi-Instituutti
 • Rovaniemen palvelualojen oppilaitos
 • Rovaniemen terveys- ja sosiaalialan oppilaitos
 • Rovaniemen tekninen ammattioppilaitos
 • Rovaniemen ammatillinen aikuiskoulutuskeskus

Ammattikorkeakoulu:

 • Rovaniemen ammattikorkeakoulu

 

Rovaniemen ammattikoulutuksen kuntayhtymän oppilaitokset
1998 - 1999:

 • Kittilän maaseutuammattien oppilaitos
 • Rovaniemen luonnonvara-alan oppilaitos
 • Rovaniemen liiketalouden, matkailun ja ravitsemisalan oppilaitos
 • Rovaniemen terveys- ja sosiaalialan oppilaitos
 • Rovaniemen tekninen ammattioppilaitos
 • Rovaniemen teknillinen oppilaitos
 • Rovaniemen ammatillinen aikuiskoulutuskeskus
 • Rovaniemen ammattikorkeakoulu (väliaikainen 1996 - 1998, vakinainen 1999 alk.)

   

Rovaniemen ammattikoulutuksen kuntayhtymän oppilaitokset:
1.7.1995 alkaen:

 • Kittilän maaseutuammattien oppilaitos (kuntayhtymään 1.7.1996 alkaen)
 • Rovaniemen ammatillinen aikuiskoulutuskeskus
 • Rovaniemen ammattioppilaitos
 • Rovaniemen hotelli- ja ravintolaoppilaitos
 • Rovaniemen maaseutu- ja kotitalousopisto
 • Rovaniemen metsäoppilaitos
 • Rovaniemen terveys- ja sosiaalialan oppilaitos
 • Rovaniemen kauppaoppilaitos
 • Rovaniemen teknillinen oppilaitos

 

Oppilaitokset ennen koulutuskuntayhtymää:
1994:

 • Lapin ammattioppilaitos
 • Lapin maaseutuopisto
 • Lapin terveydenhuolto-oppilaitos
 • Kittilän maaseutuammattien oppilaitos
 • Rovaniemen ammattioppilaitos
 • Rovaniemen ammatillinen aikuiskoulutuskeskus
 • Rovaniemen hotelli- ja ravintolaoppilaitos
 • Rovaniemen kauppaoppilaitos
 • Rovaniemen koti- ja laitostalousoppilaitos
 • Rovaniemen metsäoppilaitos
 • Rovaniemen teknillinen oppilaitos

 

Oppilaitosten nimiä 1990-luvun alussa ja sitä ennen:

 • Hirvaan metsäkonekoulu
 • Hirvaan metsätyökoulu
 • Kittilän emäntäkoulu
 • Kittilän kotitalousoppilaitos
 • Kittilän maatalousoppilaitos
 • Kittilän maaseutuammattien oppilaitos
 • Lapin keskusammattikoulu
 • Lapin metsäkoulu
 • Lapin sairaanhoito-oppilaitos
 • Lapin tilapäinen sairaanhoitajakoulu
 • Pohjois-Lapin ammattioppilaitos
 • Rovaniemen ammattikoulu
 • Rovaniemen ammattioppilaskoulu
 • Rovaniemen ammatillinen kurssikeskus
 • Rovaniemen hotelli ja ravintolakoulu
 • Rovaniemen kauppakoulu
 • Rovaniemen kotitalousopisto
 • Rovaniemen maatalousoppilaitos 
 • Rovaniemen teknillinen koulu
 • Rovaniemen teknillinen oppilaitos

 
Rovaniemen koulutuskuntayhtymään on kuulunut myös Rovaniemen ammattikorkeakoulu, nyk. LapinAMK vuoden 2013 loppuun saakka.

 

Lähteet:

 • Kalle Korpi, Pohjoista osaamista, Rovaniemen koulutuskuntayhtymän perustaminen ja toiminta 1995 – 2005, Gummerus 2005.
 • Lapin ammattiopistoa edeltäneiden oppilatiosten historiakirjoitukset