Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Tietosuoja: Rekisteröidyn oikeudet

7. Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa omien henkilötietojesi käsittelyä eli pyytää, että niitä ei käsiteltäisi ollenkaan tietyissä erityistapauksissa:

  • Kun tietojasi käytetään suoramarkkinointiin.
    Voit myös vastustaa käsittelyä henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella, kun:
  • Tietojasi käsitellään yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi, REDUlle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi tai REDUn tai kolmannen osapuolten oikeutettujen etujen toteuttamiseksi
  • Tietojasi käsitellään tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten. Vastustamisoikeutta ei kuitenkaan ole, jos käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi.

 Vastustamispyyntö

  • Täytä tietojesi käsittelyn rajoittamis- tai vastustamispyyntölomake toimita se lomakkeessa olevan ohjeen mukaisesti lähimpään REDUuun.