Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Tietosuoja: Rekisteröidyn oikeudet

6. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada henkilötietosi sähköisessä siirrettävässä muodossa, mikäli niitä käsitellään eli tallennetaan ja säilytetään automaattisesti sähköisesti tietojärjestelmissä.

Sinulla on oikeus saada rekisterissä olevat henkilötietosi meiltä järjestelmästä toiseen siirtoa varten jäsennetyssä ja yleisesti käytetyssä tiedostomuodossa. 

Sinulla on oikeus saada siirrettyä suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, mikäli täytyvät seuraavat edellytykset:

  • Tietoja käsitellään automaattisesti (tietojärjestelmässä)
  • Siirto on teknisesti mahdollista
  • Henkilötiedot on saatu rekisteröidyltä ja ovat hänen toimittamiaan.
  • Kun henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen
  • Kun tietojen siirto ei vaikuta haitallisesti kolmansien osapuolten oikeuksiin ja vapauksiin.

Oikeus tietojen siirtoon ei kata sellaisia tietoja, jotka REDU rekisterinpitäjänä on itse luonut rekisteröidyn toimittamien tietojen pohjalta esim. henkilöä koskevat arvioinnit, analyysit jotka on koostettu rekisteröidyn tarkkailusta muodostuneiden tietojen analysoinnista, kuten profilointi. Ellei sitten ko. tietojen siirrosta ole erikseen

Siirtopyyntö

  • Täytä siirtopyyntölomake toimita se lomakkeessa olevan ohjeen mukaisesti lähimpään REDUuun.