Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Tietosuoja: Rekisteröidyn oikeudet

4. Oikeus poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi

Sinulla on oikeus pyytää poistamaan henkilötiedot rekisteristä sekä kaikista niistä rekistereistä, johon tiedot on siirretty.

  • Poistamme tietosi aina, kun henkilötietojen käsittely perustuu Sinulta saatuun suostumukseen eli lupaan käsitellä tietojasi eli samalla perut suostumuksen.
  • Muista, että poistamista et voi enää perua, joten poistettuja tietoja et voi enää poistamisen jälkeen meiltä saada.

Mikäli meillä on lakisääteinen velvoite käsitellä ja säilyttää (arkistoida) tietojasi eli käsittely ei perustu Sinulta saatuun suostumukseen emme poista tietojasi ennen kuin vasta säädetyn säilytysajan päätyttyä. Henkilötietojen säilytysaika on esitetty tietosuojaselosteessa.

Emme myöskään poista tietojasi, mikäli käsittely perustuu Sinun kanssa tehtyyn sopimukseen ja tietojen säilyttäminen on meille tarpeen tämän sopimuksen toimeen panemiseksi esim. tilaamasi tuotteen tai palvelun toimittamiseksi. Sopimuksen kyseessä ollessa noudatetaan sopimuksessa sovittuja perumisehtoja.
 

Poistopyyntö

Käsittelytoiminnon tietosuojaselosteesta löydät tiedon, miten voit tehdä itse suoraan tietojesi poistamisen: Kts. redu.fi/tietosuojaselosteet. Mikäli tämä ei ole mahdollista, voit tehdä poistopyynnön.

Poistopyyntö voi koskea kaikkia käsittelytoiminnon tietojasi tai osaa niistä.

Poistopyynnön tekeminen.

  • Täytä tietojen poistopyyntö / suostumuksen peruminen -lomake ja toimita se lomakkeessa olevan ohjeen mukaisesti REDUun.