Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Tietosuoja: Rekisteröidyn oikeudet

Onko tietosuojaoikeuksiasi loukattu?

Jos koet, että tietosuojaoikeuksia on REDUssa loukattu, ota yhteyttä REDUn tieto-suojavastaavaan.

REDUn tietosuojavastaavan yhteystiedot löydät sivulta Tietosuojavastaava >>


Jos REDU on kieltäytyneet pyynnöstäsi eikä sille ole mielestäsi perusteista, voit ottaa yhteyttä Suomen tietosuojaviranomaiseen eli Tietosuojavaltuutetun toimistoon. Tietosuojavaltuutettu ei lähtökohtaisesti ota kantaa sellaisiin tapauksiin, joissa rekisterinpitäjään ei ole oltu ensin itse yhteydessä.

Tietosuojavaltutuetun toimiston verkkosivulta löydät lisätietoa asiasta. Tietosuojavaltuutetun toimiston sivulle pääset tästä.

 

<< Takaisin Rekisteröityjen oikeudet ja niiden käyttäminen -sivulle