Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Tietosuoja:

Rekisteröityjen oikeudet

Sinulla (rekisteröity), jonka henkilötietoja käsittelemme on tällä sivulla luetellut oikeudet.

Jos et tiedä, käsitelläänkö Sinun tietojasi ko. käsittelytoiminnossa, sinulla on oikeus tehdä asiasta tietopyyntö kohdan 2 mukaisesti.

Tämän sivun alasivuilla on esitetty rekisteröityjen oikeudet ja miten rekisteröidyt voit käyttää niitä REDUssa