Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Yhtymäkokous

Yhtymäkokous on koulutuskuntayhtymän toimielin, joka käyttää REDUn ylintä päätösvaltaa.
 

Yhtymäkokouksen kokoonpano

Yhtymäkokouksessa on edustaja ja hänen henkilökohtainen varahenkilö on jokaisesta koulutuskuntayhtymän jäsenkunnasta. Edustajat käyttävät kunnan äänivaltaa jäsenkuntien asukasluvun mukaisessa suhteessa.

Yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä muu kunnan toimielin. Yhtymäkokousten kutsut ja pöytäkirjat kuulutetetaan julkisesti kuntayhtymän yleisessä tietoverkossa virallisissa kuulutuksissa.

Viralliset kuulutukset