Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Yhtymähallituksen kokoukset 2018

Kokousaikataulu

  Yhtymähallituksen kokousaikataulu syksy 2018

to 23.8.2018 (ke 22.8. seminaari)          

to 27.9.2018                                            

to 25.10.2018  30.10.2018 klo 10.00                                    

to 29.11.2018  
to 20.12.2018                 

 

 Kokousten alkamisajankohdat tarkastetaan myöhemmin.

 


Yhtymähallituksen kokousaikataulu kevät 2018

to 1.2.2018 klo 12.00     pe 2.2.2018 klo 13.00
to 22.2.2018 klo 12.00
to 22.3.2018 klo 12.00 
pe 6.4.2018 sähköpostikokous
to 3.5.2018 klo 12.00
ke 9.5.2018 klo 10.00 ylimääräinen kokous
pe 25.5.2018 klo 10.00 alustus, klo 14.00 ylimääräinen kokous
to 7.6.2018 klo 12.00 klo 10.00 

 

Pöytäkirja saatetaan tiedoksi julkaisemalla se kokousta seuraavana arkipäivänä kuntayhtymän yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Päätöksistä lähetetään ennakkotiedote tiedotusvälineille ja tiedote julkaistaan REDUn virallisen ilmiotustaulun virallissa kuulutuksissa. Pöytäkirja julkaistaan vasemmalta löytyvissä kokouskohtaisissa linkeissä.

Kunnan jäsenen ja KL 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.