Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Työelämäpalaute

Ammatillisessa koulutuksessa otetaan käyttöön vuonna 2021 valtakunnallinen työelämäpa-lautejärjestelmä, jonka ylläpidosta vastaa OPH. 

Palautejärjestelmällä kysytään työpaikalla järjestettävään koulutukseen osallistuneilta työ-paikkaohjaajilta sekä työnantajien edustajilta palautetta koulutuksen järjestäjän (REDUn) toiminnasta. Työelämäpalautetta ei kysytä opiskelijan toiminnasta. Työpaikkaohjaajilta pa-lautetta kysytään jokaisen työpaikalla järjestetyn koulutusjakson lopussa.

Lisätetoa palautejärjestelmästä tuodaan tälle sivulle ennen palautejärjestelmän käyttöönottoa.

Yleispalaute-, aloite tai reklamaatio

Työelämäne edustajat, opiskelijat ja muut asiakkaat sekä opiskelijoiden huoltajat voivat antaa REDUlle palautetta, tehdä aloitteen tai reklamaation käyttäen REDUn yleispalautelomaketta, jonka löydät Palautelomakkeet -sivulta.