Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Arviointitoiminta REDUssa

Arviointitoiminta on osa johtamis- ja laadunhallintajärjestelmäämme. Arviontitoimintaa ohjaa ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö sekä REDUn omat linjaukset ja päätökset.

Arvioimme omaa toimintaansa itsearvioinnein, ulkoisin arvioinnein ja auditoinnin.

Osallistumme myös valtakunnallisiin Opetus- ja kulttuuriministeriön arviontisuunnitelman mukaisiin, Koulutuksen arviontikeskuksen (Karvi) toteuttamiin ammatillista koulutusta koskeviin arviointeihin.

Teema- ja järjestelmäarvioinnit

REDU osallistuu Karvin toteuttamiin kansallisiin Teema-arvionteihin ja järjestelmäarvionteihin.

Järjestelmäarvioinneissa arvioinnin kohteena on koulutusjärjestelmä tai sen osa-alue. Lisäksi kohteena voi olla koulutuspolitiikka ja sen toimeenpano tai koulutusjärjestelmän kehittäminen. Teema- ja järjestelmäarvioinnit voivat kohdistua joko vain ammatilliseen koulutukseen tai samanaikaisesti useaan koulutusjärjestelmän tasoon.

Lisätietoa Karvin verkkosivuilla >>

Oppimistulosten arvioinnit

REDU osallistuu Karvin toteuttamiin kansallisiin oppimistulosten arvionteihin. 

Tutkintokohtaiset oppimistulosten arvioinnit kohdistuvat ammatilliseen osaamiseen ja perustuvat näyttöihin sekä niitä täydentäviin arviointiaineistoihin, kuten opiskelijan osaamisen itsearviointiin, REDUn ja työelämän itsearviointiin sekä näyttöjen laadun arviointiin. Arviointitietoa tuotetaan myös yhteisistä tutkinnon osista ja elinikäisen oppimisen avaintaidoista. 

Lisätietoa Karvin verkkosivuilla >>