Lapin koulutuskeskus REDU

Ulkoiset arvioinnit

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus

Ammatillisen koulutuksen ja sen oppimistulosten arvioinneista vastaa kansallisesti Opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuudessa toimiva Kansallisen koulutuksen arviointikeskus. REDU osallistuu arviointikeskuksen yhteydessä toimivan arviointineuvoston laatiman ja OKM:n hyväksymän arviointisuunnitelman mukaisiin arviointeihin sekä oppimistulosten arviointeihin.