Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Laadunhallinta REDUssa

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän laadunhallintajärjestelmä kattaa perustehtävän mukaisen koulutuksen järjestämistoiminnan ml. siihen sisältyvän palvelu- ja hanketoiminnan sekä perustehtävää tukevat sisäiset palvelut.

Ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö uudistui 2018. Valtakunnallinen ammatillisen koulutuksen laatustrategia on parhaillaan (2019) valmisteilla ja  REDUn toimintamalli ja organisaatio uudistuivat 1.8.2019.

REDUn laadunhallintajärjestelmän kuvausta päivitetään parhaillaan. Uusi kuvas pyritään saamaan verkkosivuille kevään 2020 aikana.

 

palautetta.png
Voit antaa palautetta tai tehdä aloitteen REDUn toiminnasta sekä näistä verkkosivuista palaute- ja aloitelomakkeella. Lue lisää >>