Lapin koulutuskeskus REDU

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän virallinen ilmoitustaulu

Avoimet työpaikat

Ilmoitamme avoimista ja haettavina olevista työpaikoista:


Kuntarekry.fi:stä löydät työpaikkamme hakusanalla "Rovaniemen koulutuskuntayhtymä". Saman listan löydät myös alta.

Tälle sivulle on myös pikaosoite: redu.fi/rekry

Klikkaa otsikkoa, niin näet koko ilmoituksen
 • 19.6.2018 11:42

  Henkilöstösihteeri

  Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDU on Lapin suurin ammatillisen koulutuksen järjestäjä. Järjestämme monialaista ammattikoulutusta oppilaitos- ja oppisopimuskoulutuksena sekä vapaan sivistystyön koulutusta. Opiskelijoita meillä on 4200, henkilökuntaa 550 ja liikevaihtomme on noin 61 milj. euroa. Toimintayksikköjämme ovat Lapin koulutuskeskus REDU, Santasport Lapin Urheiluopisto, Santasport Finland Oy sekä kuntayhtymän sisäiset palvelut. Ammatillisen koulutuksen muutoksen myötä myös REDU on muuttanut toimintamallejaan asiakaslähtöisemmäksi ja tiivistänyt työelämäyhteistyötä.

  Rovaniemen koulutuskuntayhtymän henkilöstöpalveluissa ilmoitetaan haettavaksi HENKILÖSTÖSIHTEERIN TEHTÄVÄ. Tehtävä on vakinainen.

  Tehtävät:
  - henkilöstön palvelussuhdeasiat koko työsuhteen elinkaarelta (mm. työsopimukset, palkanlaskenta, henkilöstön ohjaus, neuvonta ja koulutus sekä asiatarkastus)
  - henkilöstöraportointi, tilastointi ja viranomaisilmoitukset
  - HR-järjestelmien pääkäyttäjyydet (sis. järjestelmiin liittyvä suunnittelu- ja kehittämistyö)
  - lisäksi tehtäviin voi kuulua mm. työnantajatilitykset, matkalaskujen maksatus ja tasetilien täsmäytykset
  - henkilöstöasioihin liittyvään suunnittelu- ja kehittämistyöhön osallistuminen

  Edellytämme:
  - soveltuva korkeakoulututkinto
  - alan virka- ja työehtosopimusten sekä lainsäädännön tuntemusta
  - työkokemusta henkilöstö- ja palkkahallinnosta
  - henkilöstöhallinnon ohjelmien käyttökokemusta
  - hyvät tieto- ja viestintätekniikkataidot
  - hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot
  - itsenäinen, vastuullinen ja oma-aloitteinen työote

  Arvostamme:
  - kiinnostus olla mukana kehittämässä henkilöstöhallinnon tehtäväaluetta
  - Pegasos, WebTallennus, Populus, Reportronic, Hedsam-ohjelmien tuntemusta

  Tehtävässä on mahdollinen kuuden kuukauden koeaika.

 • 19.6.2018 10:12

  Pt.tuntiopettaja, yht.k, yrittäjyys, työelämätaid.

  Rovaniemen koulutuskuntayhtymä (REDU) on Lapin suurin ammatillisen koulutuksen järjestäjä. Ylläpidämme myös valtakunnallista liikunnan koulutuskeskusta ja kesäyliopistoa. REDUn organisaatioon kuuluvat Lapin koulutuskeskus REDU ja Santasport Lapin Urheiluopisto -tulosalueet, Santasport Finland Oy ja REDUn sisäiset palvelut.

  Oppimisen suunnittelu- ja kehittämispalvelut sekä työelämäpalvelut on yksi Lapin koulutuskeskus REDU:n palvelukokonaisuuksista. Palveluista käsin mm. laaditaan ja ylläpidetään yhteisiä toimintapelisääntöjä ja koordinoidaan pedagogista kehittämistä koulutuskuntayhtymätasolla. Palvelukokonaisuuden toimijoiden tehtävänä on koordinoida valmistavia koulutuksia, yrittäjyysopintoja ja yhteisiä tutkinnonosia sekä huolehtia niiden toteutuksesta yhdessä osaamisalojen kanssa.

  Oppimisen suunnittelu- ja kehittämispalveluissa ilmoitetaan haettavaksi PÄÄTOIMINEN TUNTIOPETTAJA, YHTEISKUNTATAIDOT, YRITTÄJYYS JA TYÖELÄMÄTAIDOT 6.8.-31.12.2018 väliseksi ajaksi. Opetusta ja ohjausta on Rovaniemen ja maakunnan toimintayksiköissä.

  Tehtävät:
  - opetettavat aineet yhteisten tutkinnon osien opetus, yhteiskuntataidot, yrittäjyys ja työelämätaidot
  - opetusta ja ohjausta eri perustutkintojen yhteisissä tutkinnon osissa Rovaniemellä ja maakunnassa.
  - opetusta ja ohjausta sekä nuorille että aikuisille
  - verkko-opetuksen ja ohjauksen suunnittelu ja toteuttaminen

  Edellytykset:
  - asetuksen 986/1998 mukaista yhteisten opintojen opettajan kelpoisuutta. Edellytämme suoritetut opettajan pedagogiset opinnot.
  - ammatillisen toisen asteen koulutuksen hyvää tuntemusta
  - monipuolista kokemusta ammatillisen toisen asteen koulutuksen yhteiskuntataitojen, yrittäjyyden ja työelämätaitojen opetuksesta ja ohjauksesta
  - verkko-opetustaitoja
  - valmiutta tiimiopettajuuteen ja tiimeissä toimimiseen
  - hyviä yhteistyö-, vuorovaikutus- ja organisointitaitoja
  - omatoimista, kehittävää, laatutietoista, joustavaa ja yhteistyöhön perustuvaa työotetta erilaisissa verkostoissa
  - matkustusvalmiutta (ajokortti)

  Valitun henkilön on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikostaustaote ennen valinnan vahvistamista. Tehtävässä on mahdollinen kahden kuukauden koeaika.

 • 19.6.2018 10:12

  Pt. tuntiopettaja, englanti ja ruotsi

  Rovaniemen koulutuskuntayhtymä (REDU) on Lapin suurin ammatillisen koulutuksen järjestäjä. Ylläpidämme myös valtakunnallista liikunnan koulutuskeskusta ja kesäyliopistoa. REDUn organisaatioon kuuluvat Lapin koulutuskeskus REDU ja Santasport Lapin Urheiluopisto -tulosalueet, Santasport Finland Oy ja REDUn sisäiset palvelut.

  Oppimisen suunnittelu- ja kehittämispalvelut sekä työelämäpalvelut on yksi Lapin koulutuskeskus REDU:n palvelukokonaisuuksista. Palveluista käsin mm. laaditaan ja ylläpidetään yhteisiä toimintapelisääntöjä ja koordinoidaan pedagogista kehittämistä koulutuskuntayhtymätasolla. Palvelukokonaisuuden toimijoiden tehtävänä on koordinoida valmistavia koulutuksia, yrittäjyysopintoja ja yhteisiä tutkinnonosia sekä huolehtia niiden toteutuksesta yhdessä osaamisalojen kanssa.

  Oppimisen suunnittelu- ja kehittämispalveluissa ilmoitetaan haettavaksi ENGLANNIN JA RUOTSIN PÄÄTOIMINEN TUNTIOPETTAJA. Opetusta ja ohjausta on Rovaniemen ja maakunnan toimintayksiköissä.

  Tehtävät:
  - opetettavat aineet englanti ja ruotsi sekä osaamisen mukaan mahdollisten muiden kielten opetus
  - opetusta ja ohjausta ammatillisten perustutkintojen yhteisissä tutkinnon osissa, ammatillisissa tutkinnon osissa ja mahdollisesti muissa koulutuksissa Rovaniemellä ja maakunnassa.
  - opetusta ja ohjausta sekä nuorille että aikuisille
  - verkko-opetuksen ja ohjauksen suunnittelu ja toteuttaminen

  Edellytykset:
  - asetuksen 986/1998 mukaista yhteisten opintojen opettajan kelpoisuutta. Edellytämme suoritetut opettajan pedagogiset opinnot.
  - ammatillisen toisen asteen koulutuksen hyvää tuntemusta
  - monipuolista kokemusta ammatillisen toisen asteen koulutuksen ruotsin ja englannin opetuksesta ja ohjauksesta
  - verkko-opetustaitoja
  - valmiutta tiimiopettajuuteen ja tiimeissä toimimiseen
  - hyviä yhteistyö-, vuorovaikutus- ja organisointitaitoja
  - omatoimista, kehittävää, laatutietoista, joustavaa ja yhteistyöhön perustuvaa työotetta erilaisissa verkostoissa
  - matkustusvalmiutta (ajokortti)

  Arvostamme:
  - katsotaan eduksi myös muiden mahdollisten kielten opetuksen kelpoisuus (mm. saksa)

  Valitun henkilön on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikostaustaote ennen valinnan vahvistamista. Tehtävässä on mahdollinen kuuden kuukauden koeaika.

 • 19.6.2018 8:12

  Lehtori, yrittäjyys, as.palv., myynti ja markk.

  Lapin Koulutuskeskus REDU on monialainen Lapin suurin ammatillinen oppilaitos. Lapin Koulutuskeskus REDUssa voi opiskella ja hankkia ammatillista osaamista kaikilla koulutusaloilla lukuun ottamatta liikunta-alaa. Lisäksi REDUssa on VALMA- ja TELMA-koulutusta. Ammatillinen koulutus on muutoksessa ja myös Lapin Koulutuskeskus REDU muuttaa toimintamallejaan tulevien vuosien aikana yhä enemmän asiakaslähtöisempään suuntaan ja tiivistää entisestään työelämäyhteistyötä.

  Lapin koulutuskeskus REDU, Palvelu- ja hyvinvointialoilla ilmoitetaan LEHTORIN VIRKA (yrittäjyys, asiakaspalvelu ja myynti ja markkinointi).

  Työhön sisältyy yrittäjyysopintojen, asiakaspalvelun, myynnin ja markkinoinnin opintojen ohjausta ja osaamisen arviointia. Tehtävän sijoituspaikkakunta on Rovaniemi, mutta tehtäviin voi kuulua opetusta ja ohjausta myös muissa REDUn toimintayksiköissä ja toimipaikkakunnilla.

  Tehtävät:
  Opetus, ohjaus ja arviointi mm. seuraavissa tutkinnon osissa:
  - Yrittäjyysopintojen ohjaus ja arviointi
  - Asiakaspalvelu tutkinnon osan ohjaus ja arviointi
  - Asiakkuuksien hoito tutkinnon osan ohjaus ja arviointi
  - Markkinointiviestintä ja sisällöntuotanto tutkinnon osan ohjaus ja arviointi
  - Yhteistyö yritysten kanssa
  - Digitaalisten työvälineiden soveltaminen ohjaustyössä
  - Muut esimiehen määräämät tehtävät

  Edellytämme:
  - Asetuksen 986/1998 mukainen opettajan kelpoisuus. Edellytämme suoritetut opettajan pedagogiset opinnot.
  - Yrittäjämäinen asenne työhön
  - Kokemusta ohjaus- ja opetustyöstä
  - Hyvä suomen ja englannin kirjallinen ja suullinen osaaminen
  - Hyvät vuorovaikutustaidot
  - Matkustusvalmius

  Arvostamme digiosaamista ja monipuolista kielitaitoa sekä omatoimista, kehittävää, laatutietoista, joustavaa ja yhteistyöhön perustuvaa työotetta. Katsomme eduksi aikaisemman kokemuksen vastaavasta työstä ja monipuolisen työkokemuksen edellä mainittujen tehtävien osalta.

  Valitun henkilön on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote ennen valinnan vahvistamista. Tehtävässä on mahdollinen kuuden kuukauden koeaika.

 • 13.6.2018 12:28

  Pt. tuntiopettajan sijaisuus, pintakäsittelyala

  Lapin koulutuskeskus REDU on Lapin suurin ammatillinen koulutuskeskus ja toiminta-alueemme on koko Lappi. Kiinteät toimintayksiköt sijaitsevat Kemijärvellä, Kittilässä, Kolarissa, Rovaniemellä ja Sodankylässä. Koulutuskeskus on osa Rovaniemen koulutuskuntayhtymää, johon kuuluvat lisäksi Lapin kesäyliopisto, Santasport Lapin Urheiluopisto, Santasport Finland Oy ja REDUn sisäiset palvelut.

  Lapin koulutuskeskus REDUssa voi hankkia ammatillista osaamista niin oppilaitoksessa kuin oppisopimuksella kaikilla koulutusaloilla lukuun ottamatta liikunta-alaa. Lisäksi REDUssa on VALMA- ja TELMA-koulutusta. Ammatillinen koulutus on muutoksessa ja myös REDU on muuttamassa toimintamallejaan yhä enemmän asiakaslähtöisempään suuntaan ja tiivistää entisestään työelämäyhteistyötä.

  Lapin koulutuskeskus REDUn Teknologia-aloilla ilmoitetaan haettavaksi PINTAKÄSITTELYALAN PÄÄTOIMISEN TUNTIOPETTAJAN SIJAISUUS 1.9.2018-31.5.2019 väliseksi ajaksi.

  Tehtävät:
  - pintakäsittelyalan opetusta ja ohjausta Jokiväylän toimintayksikössä sekä mahdollisesti myös muissa Lapin koulutuskeskus REDUn toimintayksiköissä
  - koulutuksen ja opetuksen kehittäminen

  Edellytämme:
  - asetuksen 986/1998 mukaista ammatillisten opintojen opettajan kelpoisuutta (sis. suoritetut opettajan pedagogiset opinnot). Soveltuvasta korkeakoulututkintovaatimuksesta voidaan poiketa, mikäli hakijalla on opetustehtävään soveltuva erikoisammattitutkinto, opettajan pedagogiset opinnot ja vähintään viiden vuoden pituinen käytännön työkokemus opetustehtävän sisältöä lähinnä vastaavissa tehtävissä
  - ammatillisen koulutuksen tuntemusta
  - valmiutta tiimiopettajuuteen ja tiimeissä toimimiseen
  - hyviä yhteistyö-, vuorovaikutus- ja organisointitaitoja
  - omatoimista, kehittävää, laatutietoista, joustavaa ja yhteistyöhön perustuvaa työotetta erilaisissa verkostoissa
  - matkustusvalmiutta

  Arvostamme:
  - vahvaa ammatillista pintakäsittelyalan osaamista

  Valitun henkilön on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote ennen valinnan vahvistamista. Tehtävään on mahdollinen neljän kuukauden koeaika.

Hakemukset

Haku REDUn avoimiin työpaikkoihin tapahtuu Kuntarekry.fi:n sähköisellä lomakkeella. Linkki hakulomakkeeseen "Haet työpaikkaa" löytyy hakuilmoituksen lopusta.
 

Avoin hakemus

Jos olet kiinnostunut REDUsta työnantajana, mutta tällä hetkellä avoimissa työpaikoista ei löydy sopivaa, voit jättää avoimen hakemuksen.

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK