Lapin koulutuskeskus REDU

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän virallinen ilmoitustaulu

Avoimet työpaikat

Ilmoitamme avoimista ja haettavina olevista työpaikoista:


Kuntarekry.fi:stä löydät työpaikkamme hakusanalla "Rovaniemen koulutuskuntayhtymä". Saman listan löydät myös alta.

Tälle sivulle on myös pikaosoite: redu.fi/rekry

Klikkaa otsikkoa, niin näet koko ilmoituksen
 • 16.5.2018 12:43

  Pt. tuntiopettaja (terveystieto ja liikunta)

  Rovaniemen koulutuskuntayhtymä (REDU) on Lapin suurin ammatillisen koulutuksen järjestäjä. Ylläpidämme myös valtakunnallista liikunnan koulutuskeskusta ja kesäyliopistoa. REDUn organisaatioon kuuluvat Lapin koulutuskeskus REDU ja Santasport Lapin Urheiluopisto -tulosalueet, Santasport Finland Oy ja REDUn sisäiset palvelut.

  Oppimisen suunnittelu- ja kehittämispalvelut sekä työelämäpalvelut on yksi Lapin koulutuskeskus REDU:n palvelukokonaisuuksista. Palveluista käsin mm. laaditaan ja ylläpidetään yhteisiä toimintapelisääntöjä ja koordinoidaan pedagogista kehittämistä koulutuskuntayhtymätasolla. Palvelukokonaisuuden toimijoiden tehtävänä on koordinoida valmistavia koulutuksia, yrittäjyysopintoja ja yhteisiä tutkinnonosia sekä huolehtia niiden toteutuksesta yhdessä osaamisalojen kanssa.

  Oppimisen suunnittelu- ja kehittämispalveluissa ilmoitetaan haettavaksi terveystiedon ja liikunnan PÄÄTOIMINEN TUNTIOPETTAJA 6.8.2018-31.12.2018 väliseksi ajaksi. Opetusta ja ohjausta on Rovaniemen ja maakunnan toimintayksiköissä.

  Tehtävät:
  - opetettavat aineet terveystieto ja liikunta
  - opetusta ja ohjausta eri perustutkintojen yhteisissä tutkinnon osissa ja ammatillisissa tutkinnon osissa eri toimipisteissä Rovaniemellä ja maakunnassa.
  - opetusta ja ohjausta sekä nuorille että aikuisille
  - verkko-opetuksen ja ohjauksen suunnittelu ja toteuttaminen

  Edellytykset:
  - asetuksen 986/1998 mukaista yhteisten opintojen opettajan kelpoisuutta
  - ammatillisen toisen asteen koulutuksen hyvää tuntemusta
  - monipuolista kokemusta ammatillisen toisen asteen koulutuksen terveystiedon ja liikunnan opetuksesta
  - verkko-opetustaitoja (mm. Optima, Moodle ja Skype for Business)
  - valmiutta tiimiopettajuuteen ja tiimeissä toimimiseen
  - hyviä yhteistyö-, vuorovaikutus- ja organisointitaitoja
  - omatoimista, kehittävää, laatutietoista, joustavaa ja yhteistyöhön perustuvaa työotetta erilaisissa verkostoissa
  - matkustusvalmiutta (ajokortti)

  Arvostamme:
  - kokemusta sekä nuorten että aikuisten opetustehtävistä
  - hyvää englannin kielen taitoa

  Valitun henkilön on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikostaustaote ennen valinnan vahvistamista.

  Tehtävässä on mahdollinen koeaika.

 • 16.5.2018 12:43

  Pt. tuntiopettaja (makefy, tvt)

  Rovaniemen koulutuskuntayhtymä (REDU) on Lapin suurin ammatillisen koulutuksen järjestäjä. Ylläpidämme myös valtakunnallista liikunnan koulutuskeskusta ja kesäyliopistoa. REDUn organisaatioon kuuluvat Lapin koulutuskeskus REDU ja Santasport Lapin Urheiluopisto -tulosalueet, Santasport Finland Oy ja REDUn sisäiset palvelut.

  Oppimisen suunnittelu- ja kehittämispalvelut sekä työelämäpalvelut on yksi Lapin koulutuskeskus REDU:n palvelukokonaisuuksista. Palveluista käsin mm. laaditaan ja ylläpidetään yhteisiä toimintapelisääntöjä ja koordinoidaan pedagogista kehittämistä koulutuskuntayhtymätasolla. Palvelukokonaisuuden toimijoiden tehtävänä on koordinoida valmistavia koulutuksia, yrittäjyysopintoja ja yhteisiä tutkinnonosia sekä huolehtia niiden toteutuksesta yhdessä osaamisalojen kanssa.

  Oppimisen suunnittelu- ja kehittämispalveluissa ilmoitetaan haettavaksi matematiikan, fysiikan ja kemian sekä tieto- ja viestintätekniikan PÄÄTOIMINEN TUNTIOPETTAJA 6.8.2018-31.12.2018 väliseksi ajaksi. Opetusta ja ohjausta on Rovaniemen ja maakunnan toimintayksiköissä.

  Tehtävät:
  - opetettavat aineet matematiikka, fysiikka ja kemia, tieto- ja viestintätekniikka
  - opetusta ja ohjausta eri perustutkintojen yhteisissä tutkinnon osissa ja ammatillisissa tutkinnon osissa eri toimipisteissä Rovaniemellä ja maakunnassa.
  - opetusta ja ohjausta sekä nuorille että aikuisille
  - verkko-opetuksen ja ohjauksen suunnittelu ja toteuttaminen

  Edellytykset:
  - asetuksen 986/1998 mukaista yhteisten opintojen opettajan kelpoisuutta
  - ammatillisen toisen asteen koulutuksen hyvää tuntemusta
  - monipuolista kokemusta ammatillisen toisen asteen koulutuksen matematiikan, fysiikan ja kemian, sekä tieto- ja viestintätekniikan opetuksesta ja ohjauksesta
  - verkko-opetustaitoja (mm. Optima, Moodle ja Skype for Business)
  - valmiutta tiimiopettajuuteen ja tiimeissä toimimiseen
  - hyviä yhteistyö-, vuorovaikutus- ja organisointitaitoja
  - omatoimista, kehittävää, laatutietoista, joustavaa ja yhteistyöhön perustuvaa työotetta erilaisissa verkostoissa
  - matkustusvalmiutta (ajokortti)

  Arvostamme:
  - kokemusta sekä nuorten että aikuisten opetustehtävistä
  - hyvää englannin kielen taitoa

  Valitun henkilön on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikostaustaote ennen valinnan vahvistamista.

  Tehtävässä on mahdollinen koeaika.

 • 16.5.2018 10:43

  Asuntola- ja vapaa-ajanohjaaja, Rovaniemi (50%)

  Lapin koulutuskeskus REDU on Lapin suurin ammatillinen koulutuskeskus ja toiminta-alueemme on koko Lappi. Kiinteät toimintayksiköt sijaitsevat Kemijärvellä, Kittilässä, Kolarissa, Rovaniemellä ja Sodankylässä. Koulutuskeskus on osa Rovaniemen koulutuskuntayhtymää, johon kuuluvat lisäksi Lapin kesäyliopisto, Santasport Lapin Urheiluopisto, Santasport Finland Oy ja REDUn sisäiset palvelut. Lapin koulutuskeskus REDUssa voi hankkia ammatillista osaamista niin oppilaitoksessa kuin oppisopimuksella kaikilla koulutusaloilla lukuun ottamatta liikunta-alaa. Lisäksi REDUssa on VALMA- ja TELMA-koulutusta. Ammatillinen koulutus on muutoksessa ja myös REDU on muuttamassa toimintamallejaan yhä enemmän asiakaslähtöisempään suuntaan ja tiivistää entisestään työelämäyhteistyötä.

  Lapin koulutuskeskus REDUn, Opiskelijapalveluissa ilmoitetaan haettavaksi osa-aikainen ASUNTOLA- JA VAPAA-AJANOHJAAJA (50%). Tehtävä on vakinainen. Sijoituspaikkakunta on Rovaniemi. Työ on pääasiassa ilta- ja yötyötä (vuorotyö).

  Tehtävät:
  - nuorten vapaa-ajan toiminnan ohjaaminen ja kehittäminen
  - nuorten elämänhallinnan taitojen ohjaaminen
  - asuntolan markkinointisuunnittelu ja -tehtävät erilaisissa nuorisotapahtumissa, messuilla ja vanhempainilloissa
  - VALMA- ja TELMA-koulutuksessa (työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus) olevien opiskelijoiden vapaa-ajan ohjaus sekä arkisissa askareissa tukeminen (yötyö)
  - tarvittaessa iltatyönä muu asuntola- ja vapaa-ajanohjaus

  Asuntola- ja vapaa-ajanohjaajaksi valittavalta edellytetään nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajan tai muuta soveltuvaa koulutusta.

  Tehtävää täytettäessä arvostamme:
  - alan työkokemusta/ työkokemusta erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden kanssa työskentelystä
  - oma-aloitteisuutta ja itsenäistä sekä kasvatuksellista työotetta
  - monipuolisia ohjaustaitoja, innostuneisuutta ja hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja
  - hyviä TVT-taitoja
  - englannin kielen taitoa

  Ajokortti on välttämätön.

  Valitun henkilön on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikostaustaote ennen valinnan vahvistamista. Tehtävässä on 6 kuukauden koeaika.

 • 16.5.2018 10:13

  Asuntola- ja vapaa-ajanohjaaja, Sodankylä (50%)

  Lapin koulutuskeskus REDU on Lapin suurin ammatillinen koulutuskeskus ja toiminta-alueemme on koko Lappi. Kiinteät toimintayksiköt sijaitsevat Kemijärvellä, Kittilässä, Kolarissa, Rovaniemellä ja Sodankylässä. Koulutuskeskus on osa Rovaniemen koulutuskuntayhtymää, johon kuuluvat lisäksi Lapin kesäyliopisto, Santasport Lapin Urheiluopisto, Santasport Finland Oy ja REDUn sisäiset palvelut. Lapin koulutuskeskus REDUssa voi hankkia ammatillista osaamista niin oppilaitoksessa kuin oppisopimuksella kaikilla koulutusaloilla lukuun ottamatta liikunta-alaa. Lisäksi REDUssa on VALMA- ja TELMA-koulutusta. Ammatillinen koulutus on muutoksessa ja myös REDU on muuttamassa toimintamallejaan yhä enemmän asiakaslähtöisempään suuntaan ja tiivistää entisestään työelämäyhteistyötä.

  Lapin koulutuskeskus REDUn, Opiskelijapalveluissa ilmoitetaan haettavaksi osa-aikainen ASUNTOLA- JA VAPAA-AJANOHJAAJA (50%). Tehtävä on vakinainen. Sijoituspaikkakunta on Sodankylä. Työ on pääasiassa ilta- ja yötyötä (vuorotyö).

  Tehtävät:
  - nuorten vapaa-ajan toiminnan ohjaaminen ja kehittäminen
  - nuorten elämänhallinnan taitojen ohjaaminen
  - asuntolan markkinointisuunnittelu ja -tehtävät erilaisissa nuorisotapahtumissa, messuilla ja vanhempainilloissa
  - VALMA- ja TELMA-koulutuksessa (työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus) olevien opiskelijoiden vapaa-ajan ohjaus sekä arkisissa askareissa tukeminen (yötyö)
  - tarvittaessa iltatyönä muu asuntola- ja vapaa-ajanohjaus

  Asuntola- ja vapaa-ajanohjaajaksi valittavalta edellytetään nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajan tai muuta soveltuvaa koulutusta.

  Tehtävää täytettäessä arvostamme:
  - alan työkokemusta/ työkokemusta erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden kanssa työskentelystä
  - oma-aloitteisuutta ja itsenäistä sekä kasvatuksellista työotetta
  - monipuolisia ohjaustaitoja, innostuneisuutta ja hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja
  - hyviä TVT-taitoja
  - englannin kielen taitoa

  Ajokortti on välttämätön.

  Valitun henkilön on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikostaustaote ennen valinnan vahvistamista. Tehtävässä on 6 kuukauden koeaika.

 • 4.5.2018 10:28

  Ravitsemistyöntekijän sijaisuus

  Ravintolapalvelut -palvelukokonaisuus sijoittuu Lapin koulutuskeskus REDUn tulosalueelle. Ravintolapalvelut koostuvat REDU:n koulutusyksiköiden ja Lapin Urheiluopiston Santasport Ravintolamaailman asiakkaiden, opiskelijoiden ja henkilöstön ravitsemispalveluista. Lisäksi ravintolapalvelut tuottavat kokous- ja työhyvinvointikeskus Wellevin kokous-ja ateriapalveluita sekä muita tilaus-, edustus- ja juhlapalveluita Rovaniemen koulutuskuntayhtymän sisäisille ja ulkoisille asiakkaille.

  Ravintolapalveluissa ilmoitetaan haettavaksi RAVITSEMISTYÖNTEKIJÄN SIJAISUUS Santasport ravintolamaailmaan. Tehtävä alkaa elokuussa 2018 ja päättyy huhti-toukokuussa 2019.

  Ravitsemistyöntekijän tehtäviin kuuluu mm:
  - monipuoliset kassa- ja asiakaspalvelutehtävät
  - kahvila-, kokous- ja edustustarjoiluiden hoitaminen
  - kahvilan- ja ravintolan palveluista sekä anniskelusta vastaaminen
  - erilaiset tilaustarjoilut Santasportin asiakasryhmille
  - kahvila- ja grillituotteiden valmistaminen sekä muut keittiön tehtävät

  Ravitsemistyöntekijältä edellytetään tarjoilijan koulutusta ja työkokemusta asiakaspalvelutehtävistä anniskeluravintolassa, hyvää englanninkielen taitoa sekä kokemusta a la carte tarjoilijan tehtävistä.

  Työaika sijoittuu pääsääntöisesti ma- su klo 6 - 24 välille.

  Tehtäviä täytettäessä arvostamme:
  - aurinkoista asiakaspalveluasennetta
  - hyvää asennetta työtä, työtehtäviä ja työkavereita kohtaan
  - kykyä sopeutua muuttuviin tilanteisiin
  - oma-aloitteisuutta ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn
  - valmiutta työskennellä eri toimipisteissämme
  - luotettavuutta ja joustavuutta
  - hyviä vuorovaikutustaitoja
  - paineensietokykyä sekä kykyä hymyillä myös kiireen keskellä
  - viiniasiantuntemusta

  Tehtävässä on mahdollinen neljän kuukauden koeaika.

 • 4.5.2018 9:58

  Ravitsemistyöntekijä (kaksi tehtävää)

  Ravintolapalvelut -palvelukokonaisuus sijoittuu Lapin koulutuskeskus REDUn tulosalueelle. Ravintolapalvelut koostuvat REDU:n koulutusyksiköiden ja Lapin Urheiluopiston Santasport Ravintolamaailman asiakkaiden, opiskelijoiden ja henkilöstön ravitsemispalveluista. Lisäksi ravintolapalvelut tuottavat kokous- ja työhyvinvointikeskus Wellevin kokous-ja ateriapalveluita sekä muita tilaus-, edustus- ja juhlapalveluita Rovaniemen koulutuskuntayhtymän sisäisille ja ulkoisille asiakkaille.

  Ravintolapalveluissa ilmoitetaan haettavaksi KAKSI RAVITSEMISTYÖNTEKIJÄÄ vakituiseen työsuhteeseen. Toimet täytetään elokuun 2018 aikana.

  Ravitsemistyöntekijän tehtäviin kuuluu mm:
  - monipuoliset kassa- ja asiakaspalvelutehtävät
  - linjaston ylläpito lounaan aikana
  - kahvila-, kokous- ja edustustarjoilutuotteiden valmistus ja esillelaitto
  - salaattien valmistaminen ja astiahuolto
  - erilaiset tarjoilutilanteet sekä muut keittiön tehtävät

  Ravitsemistyöntekijöiksi valittavilta edellytetään alan koulutusta ja kokemusta keittiö- tai asiakaspalvelutehtävistä sekä hygieniapassia.

  Tehtäviä täytettäessä arvostamme:
  - iloista ja joustavaa asiakaspalveluasennetta
  - hyvää asennetta työtä, työtehtäviä ja työkavereita kohtaan
  - innokkuutta oppia uusia asioita ja työtehtäviä
  - kykyä sopeutua muuttuviin tilanteisiin
  - oma-aloitteisuutta ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn
  - valmiutta työskennellä eri toimipisteissämme
  - asiakaspalvelussa tarvittavan englanninkielen osaamista

  Tehtävissä on mahdollinen kuuden kuukauden koeaika.

 • 4.5.2018 9:43

  Kokki

  Ravintolapalvelut -palvelukokonaisuus sijoittuu Lapin koulutuskeskus REDUn tulosalueelle. Ravintolapalvelut koostuvat REDU:n koulutusyksiköiden ja Lapin Urheiluopiston Santasport Ravintolamaailman asiakkaiden, opiskelijoiden ja henkilöstön ravitsemispalveluista. Lisäksi ravintolapalvelut tuottavat kokous- ja työhyvinvointikeskus Wellevin kokous-ja ateriapalveluita sekä muita tilaus-, edustus- ja juhlapalveluita Rovaniemen koulutuskuntayhtymän sisäisille ja ulkoisille asiakkaille.

  Ravintolapalveluissa ilmoitetaan haettavaksi KOKKI. Tehtävä on vakinainen. Toimi täytetään elokuussa 2018.

  Kokin tehtäviin kuuluu mm:
  - herkullisen ja terveellisen lounasruoan valmistaminen
  - edustustarjoilujen valmistaminen yhdessä keittiömestarina kanssa
  - erityisruokavalioiden valmistaminen
  - muut keittiön työtehtävät sekä asiakaspalvelu

  Kokiksi valittavalta edellytetään alan koulutusta ja työkokemusta lounastarjoiluiden hoitamisesta.

  Tehtävää täytettäessä arvostamme ammatillisten valmiuksien lisäksi:
  - oma-aloitteisuutta, organisointikykyä, joustavaa asennetta sekä yhteistyökykyä
  - innostusta ja positiivista asennetta sekä asiakaspalveluhenkisyyttä
  - monipuolista työkokemusta lounas- ja tilaustarjoilujen hoitamisesta
  - valmiudet käyttää tuotannonohjausjärjestelmää
  - kykyä sopeutua muuttuviin tilanteisiin
  - työpaikkaohjaajan koulutusta ja palveluenglannin hallintaa

  Tehtävässä on mahdollinen kuuden kuukauden koeaika.

 • 30.4.2018 6:43

  Lehtorin sijaisuus, sosiaali- ja terveysala

  Lapin koulutuskeskus REDU on Lapin suurin ammatillinen koulutuskeskus ja toiminta-alueemme on koko Lappi. Kiinteät toimintayksiköt sijaitsevat Kemijärvellä, Kittilässä, Kolarissa, Rovaniemellä ja Sodankylässä. Koulutuskeskus on osa Rovaniemen koulutuskuntayhtymää, johon kuuluvat lisäksi Lapin kesäyliopisto, Santasport Lapin Urheiluopisto, Santasport Finland Oy ja REDUn sisäiset palvelut. Lapin koulutuskeskus REDUssa voi hankkia ammatillista osaamista niin oppilaitoksessa kuin oppisopimuksella kaikilla koulutusaloilla lukuun ottamatta liikunta-alaa. Lisäksi REDUssa on VALMA- ja TELMA-koulutusta. Ammatillinen koulutus on muutoksessa ja myös REDU on muuttamassa toimintamallejaan yhä enemmän asiakaslähtöisempään suuntaan ja tiivistää entisestään työelämäyhteistyötä.

  Lapin koulutuskeskus REDUn, Palvelu- ja hyvinvointialoilla ilmoitetaan haettavaksi LEHTORIN SIJAISUUS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATILLISIIN OPINTOIHIN 1.8.2018-31.12.2019 väliseksi ajaksi. Tehtävän sijoituspaikka on Rovaniemi, Porokadun toimintayksikkö.

  Tehtävät:
  - opetus ja ohjaus pääsääntöisesti Porokadun toimintayksikössä ja tarvittaessa Kemijärven, Kittilän, Kolarin ja Sodankylän toimintayksiköissä lähihoitajakoulutuksessa sekä sosiaali- ja terveysalan lisä- ja täydennyskoulutuksessa
  - opetus mm. seuraavissa lähihoitajan opintojen tutkinnon osissa: Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen, Kasvun ja osallisuuden edistäminen, Kotihoidossa toimiminen, Ikääntyvien osallisuuden edistäminen. Lisäksi opetusta voi olla Sairaanhoidossa ja huolenpidossa.
  - henkilökohtaistaminen ja opiskelijan ohjaus
  - koulutuksen ja opetuksen kehittäminen
  - työelämäyhteistyö

  Edellytämme:
  - asetuksen 986/1998 mukaista ammatillisten opintojen opettajan kelpoisuutta
  - näyttöä vahvasta työelämäosaamisesta tehtävää vastaavalla alalla
  - hyviä yhteistyö-, vuorovaikutus- ja organisointitaitoja, näyttöä työskentelytaidoista erilaisissa verkostoissa sekä kykyä toimia innostavasti ja rakentavasti erilaisissa, nopeasti muuttuvissa tilanteissa
  - matkustusvalmiutta

  Arvostamme digiosaamista ja monipuolista kielitaitoa sekä omatoimista, kehittävää, laatutietoista, joustavaa ja yhteistyöhön perustuvaa työotetta. Katsomme eduksi aikaisemman kokemuksen vastaavasta työstä ja ETK-kelpoisuuden.

  Valitun henkilön on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikostaustaote ennen valinnan vahvistamista. Tehtävässä on mahdollinen kuuden kuukauden koeaika.

 • 30.4.2018 6:28

  Lehtorin sijaisuus, sosiaali- ja terveysala

  Lapin koulutuskeskus REDU on Lapin suurin ammatillinen koulutuskeskus ja toiminta-alueemme on koko Lappi. Kiinteät toimintayksiköt sijaitsevat Kemijärvellä, Kittilässä, Kolarissa, Rovaniemellä ja Sodankylässä. Koulutuskeskus on osa Rovaniemen koulutuskuntayhtymää, johon kuuluvat lisäksi Lapin kesäyliopisto, Santasport Lapin Urheiluopisto, Santasport Finland Oy ja REDUn sisäiset palvelut. Lapin koulutuskeskus REDUssa voi hankkia ammatillista osaamista niin oppilaitoksessa kuin oppisopimuksella kaikilla koulutusaloilla lukuun ottamatta liikunta-alaa. Lisäksi REDUssa on VALMA- ja TELMA-koulutusta. Ammatillinen koulutus on muutoksessa ja myös REDU on muuttamassa toimintamallejaan yhä enemmän asiakaslähtöisempään suuntaan ja tiivistää entisestään työelämäyhteistyötä.

  Lapin koulutuskeskus REDUn, Palvelu- ja hyvinvointialoilla ilmoitetaan haettavaksi LEHTORIN SIJAISUUS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATILLISIIN OPINTOIHIN 1.8.2018-31.7.2019 väliseksi ajaksi. Tehtävän sijoituspaikka on Sodankylä, Sodankylän toimintayksikkö.

  Tehtävät:
  - opetus ja ohjaus pääsääntöisesti Sodankylän toimintayksikössä ja tarvittaessa Kemijärven, Kittilän, Kolarin ja Porokadun toimintayksiköissä lähihoitajakoulutuksessa sekä sosiaali- ja terveysalan lisä- ja täydennyskoulutuksessa
  - opetus seuraavissa lähihoitajan opintojen tutkinnon osissa: Kasvun ja osallisuuden edistäminen, Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus, Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen. Lisäksi opetusta voi olla Kuntoutumisen tukemisessa, Vanhusten kotihoidossa ja huolenpidossa ja Sairaanhoidossa ja huolenpidossa.
  - henkilökohtaistaminen ja opiskelijan ohjaus
  - koulutuksen ja opetuksen kehittäminen
  - työelämäyhteistyö

  Edellytämme:
  - asetuksen 986/1998 mukaista ammatillisten opintojen opettajan kelpoisuutta
  - näyttöä vahvasta työelämäosaamisesta tehtävää vastaavalla alalla
  - hyviä yhteistyö-, vuorovaikutus- ja organisointitaitoja, näyttöä työskentelytaidoista erilaisissa verkostoissa sekä kykyä toimia innostavasti ja rakentavasti erilaisissa, nopeasti muuttuvissa tilanteissa
  - matkustusvalmiutta

  Arvostamme digiosaamista ja monipuolista kielitaitoa sekä omatoimista, kehittävää, laatutietoista, joustavaa ja yhteistyöhön perustuvaa työotetta. Katsomme eduksi aikaisemman kokemuksen vastaavasta työstä ja ETK-kelpoisuuden.

  Valitun henkilön on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikostaustaote ennen valinnan vahvistamista. Tehtävässä on mahdollinen kuuden kuukauden koeaika.

Hakemukset

Haku REDUn avoimiin työpaikkoihin tapahtuu Kuntarekry.fi:n sähköisellä lomakkeella. Linkki hakulomakkeeseen "Haet työpaikkaa" löytyy hakuilmoituksen lopusta.
 

Avoin hakemus

Jos olet kiinnostunut REDUsta työnantajana, mutta tällä hetkellä avoimissa työpaikoista ei löydy sopivaa, voit jättää avoimen hakemuksen.