Lapin koulutuskeskus REDU

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän virallinen ilmoitustaulu

Avoimet työpaikat

Ilmoitamme avoimista ja haettavina olevista työpaikoista:


Kuntarekry.fi:stä löydät työpaikkamme hakusanalla "Rovaniemen koulutuskuntayhtymä". Saman listan löydät myös alta.

Tälle sivulle on myös pikaosoite: redu.fi/rekry

Klikkaa otsikkoa, niin näet koko ilmoituksen
 • 15.8.2018 12:43

  Lehtori, logistiikka-ala

  Lapin koulutuskeskus REDU on Lapin suurin ammatillinen koulutuskeskus ja toiminta-alueemme on koko Lappi. Kiinteät toimintayksiköt sijaitsevat Kemijärvellä, Kittilässä, Kolarissa, Rovaniemellä ja Sodankylässä. Koulutuskeskus on osa Rovaniemen koulutuskuntayhtymää, johon kuuluvat lisäksi Lapin kesäyliopisto, Santasport Lapin Urheiluopisto, Santasport Finland Oy ja REDUn sisäiset palvelut. Lapin koulutuskeskus REDUssa voi hankkia ammatillista osaamista niin oppilaitoksessa kuin oppisopimuksella kaikilla koulutusaloilla lukuun ottamatta liikunta-alaa. Lisäksi REDUssa on VALMA- ja TELMA-koulutusta. Ammatillinen koulutus on muutoksessa ja myös REDU on muuttamassa toimintamallejaan yhä enemmän asiakaslähtöisempään suuntaan ja tiivistää entisestään työelämäyhteistyötä.

  Lapin koulutuskeskus REDUn Metsä-, infra- ja kuljetusaloilla ilmoitetaan haettavaksi LOGISTIIKKA-ALAN LEHTORI. Tehtävä on vakinainen. Tehtävän sijoituspaikkakunta on Rovaniemi.

  Lehtorin ensisijaisena tehtävänä on yhdistelmäajoneuvonkuljettajien perustutkinnon koulutus. Lisäksi tehtäviin kuuluvat muutkin ammatillisen opetuksen ja ohjauksen tehtävät.

  Edellytämme
  - asetuksen 986/1998 mukaista ammatillisten opintojen opettajan kelpoisuutta (sis. suoritetut opettajan pedagogiset opinnot). Soveltuvasta korkeakoulututkinto vaatimuksesta voidaan poiketa, mikäli hakijalla on opetustehtävään soveltuva erikoisammattitutkinto, opettajan pedagogiset opinnot sekä erityisen vahva tai erikoistunut käytännön ammattitaito (vähintään viiden vuoden pituinen käytännön työkokemus opetustehtävän sisältöä lähinnä vastaavissa tehtävissä).
  - raskaiden luokkien (CE) ajo-oikeus ja voimassa oleva ammattipätevyys
  - kokemus kuljetusalalle suuntaavien opiskelijoiden opetuksesta
  - käytännön työkokemus yhdistelmäajoneuvonkuljettajan töistä sekä kuljetusalan toimintaympäristön ja paikallisten tekijöiden tuntemus.
  - tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää matkustusvalmiutta ja valmiutta työskennellä Rovaniemen lisäksi myös muilla REDUn koulutuspaikkakunnilla.

  Arvostamme mahdollisimman laaja-alaista kuljetusalan kokemusta sekä jonkin suoritealan syvempää osaamista (esim. säiliökuljetukset, puutavarakuljetukset, lavettikuljetukset).

  Eduksi luetaan liikenneopettajan pätevyys BE CE DE-ajokorttiluokkiin ja ammattipätevyys tavara- ja henkilöliikenteestä.

  Eduksi katsotaan myös opetuksessa käytettävien tietojärjestelmien hallinta ja REAK-kouluttajan pätevyys.

  Haastattelun yhteydessä hakijoille voidaan järjestää käytännön työnäyttö oppilaitoksen kalustolla.

  Valitun henkilön on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote ennen valinnan vahvistamista. Tehtävässä on mahdollinen kuuden kuukauden koeaika.

 • 15.8.2018 12:28

  Toimistoassistentti

  Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDU on Lapin suurin ammatillisen koulutuksen järjestäjä. Järjestämme monialaista ammattikoulutusta oppilaitos- ja oppisopimuskoulutuksena sekä vapaan sivistystyön koulutusta. Opiskelijoita meillä on 4200, henkilökuntaa 550 ja liikevaihtomme on noin 61 milj. euroa. Toimintayksikköjämme ovat Lapin koulutuskeskus REDU, Santasport Lapin Urheiluopisto, Santasport Finland Oy sekä kuntayhtymän sisäiset palvelut. Ammatillisen koulutuksen muutoksen myötä myös REDU on muuttanut toimintamallejaan asiakaslähtöisemmäksi ja tiivistänyt työelämäyhteistyötä.

  Haemme nyt joukkoomme TOIMISTOASSISTENTTIA monipuolisiin laadunhallinnan, markkinoinnin ja opiskelijapalvelujen avustaviin tehtäviin.

  Tehtävät:
  - Opiskelija- ja työelämäpalautejärjestelmän vastaajatunnusten luonti ja vastaamisen seuranta sekä palauteraporttien tekeminen
  - Markkinoinnin ja opiskelijapalvelujen avustavat tehtävät, mm. materiaalihankinnoissa avustaminen
  - Opiskelijamaksujen seuranta
  - Lisäksi tehtävään voi sisältyä opiskelijahallinnollisia tehtäviä sekä palvelupäällikön avustavia tehtäviä.

  Edellytämme:
  - Soveltuvaa ammatillista perustutkintoa
  - Työkokemusta vastaavista tehtävistä
  - Hyviä tieto- ja viestintätekniikkataitoja
  - Hyviä kirjallisia viestintätaitoja
  - Itsenäistä, vastuullista ja oma-aloitteista työotetta
  - Hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja

  Arvostamme:
  - StudentaPlus-opiskelijahallintojärjestelmän hallintaa
  - Jonkin asiakaspalautejärjestelmän, esim. ARVO-, OPAL- ja Webropol, teknistä osaamista
  - Valokuvaus- ja someviestintätaitoja
  - Hyvää englannin kielen osaamista

  Tehtävässä on mahdollinen kuuden kuukauden koeaika.

 • 7.8.2018 12:28

  Projektisuunnittelija, Polut pohjoisen kasvuun

  Haluatko Sinä olla mukana kehittämässä matkailualan yritysten osaamista, työhyvinvointia ja tuottavuutta? Olet etsimämme henkilö, jos olet kehittämismyönteinen, positiivinen, hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot omaava tekijä. Työyksikkö on Rovaniemellä tai mahdollisesti myös jossain REDUn maakuntayksiköistä (Kemijärvi, Kittilä ja Sodankylä).

  Lisäksi hankkeen projektisuunnittelijalta edellytetään
  - soveltuva korkeakoulututkinto
  - kokemusta suunnittelu- ja kehittämistyöstä
  - lappilaisen matkailu- ja palvelualan hyvää tuntemusta
  - viestintä- ja markkinointiosaamista
  - itsenäistä työskentelytaitoa
  - matkustusvalmiutta
  - hyvät TVT-taidot (tehtävään ei vaadita aikaisempaa kokemusta C&Q ja CRM -ohjelmien käytöstä)
  - arvostamme kokemusta hankehallinnosta

  Projektisuunnittelijan tehtäviin kuuluu mm:
  - hankkeen kohderyhmän tarpeiden mukaisten palvelujen (tilaisuudet, koulutukset, tapahtumat, neuvonta) suunnittelu, valmistelu, osatoteutus ja kehittäminen yhdessä muun hankehenkilöstön kanssa
  - hankkeen palvelujen monikanavainen markkinointi ja viestintä
  - C&Q osaamistarvekartoitukset (mm. aikaisempien osaamiskartoitusten analysointi ja tulosten hyödyntäminen, osaamiskartoitusten päivittäminen ja suorittaminen yrityksissä sekä koulutus- ja kehittämissuunnitelmien laatiminen)
  - projektisuunnittelija toimii tiiviissä yhteistyössä projektihenkilöstön, muiden REDUn hankkeiden, työelämän kehittämispalveluiden sekä alan vastuuhenkilöiden kanssa

  Tehtävä alkaa 3.9.2018 tai sopimuksen mukaan. Tehtävä päättyy 31.7.2019. Tehtävään on mahdollinen viiden kuukauden koeaika.

 • 25.6.2018 11:42

  Palvelutyöntekijän sijaisuus

  Ravintolapalvelut -palvelukokonaisuus sijoittuu Lapin koulutuskeskus REDUn tulosalueelle. Ravintolapalvelut koostuvat REDU:n koulutusyksiköiden ja Lapin Urheiluopiston Santasport Ravintolamaailman asiakkaiden, opiskelijoiden ja henkilöstön ravitsemispalveluista. Lisäksi ravintolapalvelut tuottavat kokous- ja työhyvinvointikeskus Wellevin kokous-ja ateriapalveluita sekä muita tilaus-, edustus- ja juhlapalveluita Rovaniemen koulutuskuntayhtymän sisäisille ja ulkoisille asiakkaille.

  Ravintola Oppikuppi sijaitsee Kittilän toimintayksikössä ja tarjoaa lounas- ja kahvilapalveluja. Wellevi on Rovaniemen koulutuskuntayhtymän kokous- ja työhyvinvointikeskus, joka sijaitsee Levillä. Wellevissä kokouspalvelujen lisäksi tarjotaan tilaisuuksiin liittyvät ateriapalvelut. Molemmat toimipaikat toimivat opiskelijoiden oppimisympäristönä.

  Ravintolapalveluissa ilmoitetaan haettavaksi PALVELUTYÖNTEKIJÄN SIJAISUUS Kittilän toimintayksikköön ja Welleviin. Tehtävä alkaa sopimuksen mukaan (aloitus syys-lokakuussa 2018). Tehtävä päättyy toukokuun 2019 lopussa.

  Tehtävät
  - vastaa Wellevin päivittäisistä puhtaanapitotehtävistä sekä perussiivouksista
  - työskentelee ravintola Oppikupin ja Wellevin keittiöillä lounas- ja tilauspalvelujen yhteydessä
  - hoitaa kokous- ja tilauspalveluja tilaisuuksien mukaan ravintola Oppikupissa ja Wellevissä
  - ohjaa ja opastaa opiskelijoita
  - vastaa osaltaan Wellevin työnsuunnittelusta, tehtävien ja palvelujen organisoinnista

  Edellytämme
  - soveltuvaa alan koulutusta
  - kokemusta ja osaamista keittiö-, sali- ja puhtaanapidon tehtävistä
  - näyttöä ja taitoa joustavasta toimintatavasta ja asenteesta siirtyä eri toimipisteiden ja -tehtävien välillä asiakastilaisuuksien mukaan
  - hyviä vuorovaikutus-, yhteistyö- ja organisointitaitoja
  - joustavuutta, positiivista ja ahkeraa työnotetta sekä paineensietokykyä

  Valitun henkilön on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote ennen valinnan vahvistamista. Tehtävässä on mahdollinen neljän kuukauden koeaika.

 • 25.6.2018 11:12

  Ravintolapalvelujen esimiehen sijaisuus

  Ravintolapalvelut -palvelukokonaisuus sijoittuu Lapin koulutuskeskus REDUn tulosalueelle. Ravintolapalvelut koostuvat REDU:n koulutusyksiköiden ja Lapin Urheiluopiston Santasport Ravintolamaailman asiakkaiden, opiskelijoiden ja henkilöstön ravitsemispalveluista. Lisäksi ravintolapalvelut tuottavat kokous- ja työhyvinvointikeskus Wellevin kokous-ja ateriapalveluita sekä muita tilaus-, edustus- ja juhlapalveluita Rovaniemen koulutuskuntayhtymän sisäisille ja ulkoisille asiakkaille.

  Ravintola Oppikuppi sijaitsee Kittilän toimintayksikössä ja tarjoaa lounas- ja kahvilapalveluja. Wellevi on Rovaniemen koulutuskuntayhtymän kokous- ja työhyvinvointikeskus, joka sijaitsee Levillä. Wellevissä kokouspalvelujen lisäksi tarjotaan tilaisuuksiin liittyvät ateriapalvelut. Molemmat toimipaikat toimivat opiskelijoiden oppimisympäristönä.

  Ravintolapalveluissa ilmoitetaan haettavaksi RAVINTOLAPALVELUJEN ESIMIEHEN SIJAISUUS Kittilän toimintayksikköön ja Welleviin. Tehtävä alkaa sopimuksen mukaan (aloitus syys-lokakuussa 2018). Tehtävä päättyy kesäkuun 2019 lopussa.

  Tehtävät
  - ravintola- ja kokouspalvelujen hoitaminen Ravintola Oppikupissa
  - maksuliikenteen, kassajärjestelmän, hinnoittelun ja laskutusten hoitaminen
  - opiskelijoiden ohjaaminen
  - ravintolapalvelujen hoitaminen Wellevissä tilanteen mukaan

  Edellytämme
  - matkailu-, ravitsemis- ja talousalan ammatillista perustutkintoa
  - esimieskoulutusta ja työkokemusta esimiestyöstä
  - itsenäistä työskentelyä, organisointikykyä, oma-aloitteisuutta sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja
  - kassajärjestelmän hallintaa.

  Valitun henkilön tulee esittää lääkärintodistus sekä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote ennen valinnan vahvistamista. Tehtävässä on mahdollinen neljän kuukauden koeaika.

Hakemukset

Haku REDUn avoimiin työpaikkoihin tapahtuu Kuntarekry.fi:n sähköisellä lomakkeella. Linkki hakulomakkeeseen "Haet työpaikkaa" löytyy hakuilmoituksen lopusta.
 

Avoin hakemus

Jos olet kiinnostunut REDUsta työnantajana, mutta tällä hetkellä avoimissa työpaikoista ei löydy sopivaa, voit jättää avoimen hakemuksen.

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK