Lapin koulutuskeskus REDU

Yhteisten tutkinnon osien verkkototeutuksiin ilmoittautuminen

Verkko-opinnot on ensisijaisesti tarkoitettu aikuisopiskelijoille, pitkämatkalaisille ja työelämäjaksojen aikana suoritettaviksi. Perusopiskelijat ja rästiin jääneitä opintoja suorittavat osallistuvat ensisijaisesti lähiopetukseen.  

Toteutus 1: 4.1. - 14.3.2021

Toteutus 2:15.3.-9.5.2021

Toteutus 3:10.5.-23.6.2021

  HUOM! Kesäopinnoissa voit suorittaa korkeintaan kaksi kurssia!

Toteutus 4: 10.8.-24.10.2021

Toteutus 5: 25.10.-12.12.2021

Ilmoittautuminen aukeaa 30.8.2021

 

Sivun alaosasta löydät koko vuoden tarjonnan ja opettajien nimet.

Ohjeet verkkototeutuksiin ilmoittautujille

 • Ilmoittaudu verkkototeutuksiin ilmoittautumislomakkeella
  • Jokaiselle totetukselle on oma lomakkeensa
  • Jos ilmoittaudut yhtä aikaa useampaan opintoon, täytä jokaisesta oma ilmoittautumislomake.
  • Ilmoittautumislomakkeella sitoudut noudattamaan verkko-opintojen sääntöjä. Jos et pysty noudattamaan jotain sääntöä, älä ilmoittaudu verkko-opintoihin.
 • Verkko-opintojen tehtävät ovat Moodlessa.
  • Täytettyäsi lomakkeen saat ohjeet työtilaan liittymisestä sähköpostiin. Ota ohjeet talteen, sillä työtilaan liittyminen onnistuu vasta toteutuksen alettua.
  • Et saa erikseen opettajalta vahvistusta. Ilmoittautuminen onnistui jos lomakkeen lähetettyäsi sinut ohjattiin kiitossivulle.
 • Tehtävien viimeinen palautuspäivä on ehdoton ja opettajasta riippuen, se saattaa olla jopa kaksi viikkoa ennen toteutuksen päättymispäivää.
  • Ilmoittautuessasi sitoudut tekemään ja palauttamaan tehtävät viimeiseen palautuspäivään mennessä.
 • Jos haluamaasi opintoa ei enää löydy lomakkeelta, se on täynnä eikä siihen enää oteta lisää opiskelijoita.
  • Jos olet valmistumassa ja tarvitset opinnon pian, ota yhteyttä opoosi.
 • Tee verkko-opintojen tehtävät itse äläkä kopioi niitä joltain muulta tai Internetistä.
  • Ilmoita tarvittaessa lähteesi.

Yhteisten tutkinnon osien verkkototeutuksien tarjonta 2021

Taulukosta voit tarkistaa vuonna 2021 tarjottavat YTO verkkototeutukset ja niiden opettajat. Ilmoittautuminen tapahtuu ainoastaan yllä olevista linkeistä. Muutokset ovat mahdollisia.

   
  • Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä pakollinen 4 osp Ai P
  • Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä valinnainen 3 ospAi V
  • Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä suomi toisena kielenä pakollinen 4 osp S2 P
  • Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä suomi toisena kielenä valinnainen 1 osp S2 V
  • Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi pakollinen 1osp Ru P
  • Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä englanti pakollinen 3osp En P
  • Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä englanti valinnainen 3osp En V
  • Toiminta digitaalisessa ympäristössä pakollinen 2osp TDY P
  • Toiminta digitaalisessa ympäristössä valinnainen 3 ospTDY V
  • Taide ja luova ilmaisu pakollinen 1 osp TaLI P

   

  • Matematiikka ja matematiikan soveltaminen pakollinen 4 osp Ma P
  • Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen pakollinen 2osp FyKe P
  • Matematiikka ja matematiikan soveltaminen valinnainen 3 osp Ma V
  • Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen pakollinen 2 osp YhtK P
  •  Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen valinnainen 3osp YhtK V
  •  Työelämässä toimiminen pakollinen 2osp Työel P
  •  Työelämässä toimiminen valinnainen 3osp Työel V
  •  Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta pakollinen 1osp Yrit P
  •  Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen pakollinen 2 osp TyöKH P
  •  Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen valinnainen 3osp TyöKH V
  •  Kestävän kehityksen edistäminen pakollinen 1osp KeKe P
  • Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet valinnainen 3 osp OpJaUra V
  1. 4.1. - 14.3.2021   2. 15.3. - 9.5.2021  3. 10.5. - 23.6.2021 4. 10.8. - 24.10.2021  5. 25.10. - 12.12.2021
   Ai P Lotta Kokkonen Ai P Lotta Kokkonen
  Ai P Lotta Kokkonen Ai P Kaija Kinnunen Ai P
  Ai P Erika Sulkava
  Ai V Minna Ahopelto
  Ai V Kaija Kinnunen
  Ai V Kaija Kinnunen
  Ru P Kirsi Rämö
  En V Sanna Sandvik   Ru P Toni Romppainen
  En P Kirsi Rämö
  S2 P Leena Vainiokangas
  En P Toni Romppainen 
  TDY P Lotta Kokkonen 
  En P Toni Romppainen  ja En P Kirsi Rämö
  En V Kirsi Rämö
  TDY P Irene Saariniemi 
  En V Sanna Sandvik
  TDY P Toni Romppainen
  En V Sanna Sandvik ja En V Toni Romppainen TDY P Lotta Kokkonen TDY P Henna Puro    TaLI P Mari Ahopelto
  TaLI P Lotta Kokkonen
  S2 P Leena Vainiokangas
  TDY P Irene Saariniemi
  TDY V Johanna Riskilä
  TDY P Lotta Kokkonen
  TaLI P Mari Ahopelto
  S2 V Kaija Kinnunen
  TaLI P Kaija Kinnunen
  TaLi P Mari Ahopelto Ma P Hellevi Kullas
  TaLI P Leena Vainiokangas
  TDY P Johanna Riskilä
  Ma P Hellevi Kullas
  Ma P Henna Puro 
  Ma V Hellevi Kullas
  TaLi P Erika Sulkava
  TDY P Irene Saariniemi
  Ma V Hellevi Kullas
  FyKe P Henna Puro 
   FyKe P Hellevi Kullas
   FyKe P Hellevi Kullas
  TDY V Johanna Riskilä
  YhtK P Päivi Vedman-Nevalainen
  YhtK V Päivi Vedman-Nevalainen
  YhtK P Päivi Vedman-Nevalainen
  YhtK P Päivi Vedman-Nevalainen
  TaLI P Minna Ahopelto
  Työel V Päivi Vedman-Nevalainen  
  Yrit P Antti Ruotsalainen
  Työel P Päivi Vedman-Nevalainen
  Yrit P Taina Järvi
  TaLI P Erika Sulkava
  KeKe P Lotta Kokkonen
    Yrit P Antti Ruotsalainen
  TyöKH P Suvi-Tuuli Pieskä 
  Ma P Hellevi Kullas
  TyöKH P Suvi-Tuuli Pieskä 

  KeKe P Lotta Kokkonen
  TyöKH V Suvi-Tuuli Pieskä   FyKe P Hellevi Kullas
  TyöKH V Suvi-Tuuli Pieskä
    TyöKH P Suvi-Tuuli Pieskä 
    YhtK P Päivi Vedman-Nevalainen
  Yrit P Antti Ruotsalainen 
  TyöKH V Suvi-Tuuli Pieskä

  YhtK V Päivi Vedman-Nevalainen
   

    Työel P Päivi Vedman-Nevalainen
       
    Yrit P Taina Järvi
       
    KeKe PLotta Kokkonen
       
    TyöKH P Suvi-Tuuli Pieskä
       
     Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet V Erika Sulkava       

  Vipuvoimaa EU:lta 2014 - 2020 ja Euroopan Unioni - Euroopan sosiaalirahasto (ESR) -logot
  REDU Logo  ELY-keskuksen logo