Lapin koulutuskeskus REDU

Yhteiset tutkinnon osat

Yhteiset tutkinnon osat, eli YTOt, ovat osa kaikkia ammatillisia perustutkintoja.Ne muodostuvat kolmesta tutkinnon osasta ja niiden osa-alueista. Yhteisiin tutkinnon osiin sisältyy sekä pakollisia että valinnaisia osaamistavoitteita.

Ammatilliseen perustutkintoon kuuluu yhteensä 35 osp yhteisiä tutkinnon osia, joihin sisältyy pakollisten opintojen lisäksi 9 osp valinnaisia tutkinnon osia. Valinnaiset voi valita mistä tahansa osa-alueesta.

 

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp
 • Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, 4 osp
 • Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi, 1 osp
 • Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, 3osp
 • Toiminta digitaalisessa ympäristössä, 2osp
 • Taide ja luova ilmaisu, 1 osp
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 6 osp
 • Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, 4 osp
 • Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen, 2 osp
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, 9 osp
 • Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen, 2 osp
 • Työelämässä toimiminen, 2 osp
 • Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet, 1 osp
 • Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta, 1 osp
 • Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen, 2 osp
 • Kestävän kehityksen edistäminen, 1 osp

Ammattilukiolaiset suorittavat näistä vain

 • Toiminta digitaalisessa ympäristössä, 2 osp
 • Taide ja luova ilmaisu, 1 osp
 • Työelämässä toimiminen, 2 osp
 • Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet, 1 osp
 • Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta, 1 osp
 • Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen, 2 osp

Muut YTO-opinnot luetaan hyväksi lukio-opintojen perusteella.

 

Rästikoepäivät 2021

Ilmoittaudu kokeeseen sille opettajalle, jonka koetta tulet tekemään. Ota mukaasi kirjoitusvälineet ja tarvittaessa laskin (puhelinta ei saa käyttää kokeessa laskimena). Saavu paikalle ajoissa.

Jokiväylä

 • ke 18.8. klo 14-16 A215
 • ke 22.9. klo 14-16 auditorio
 • ke 27.10. klo 14-16 auditorio
 • ke 24.11. klo 14-16 auditorio
 • ke 15.12. klo 14-16 auditorio

Porokatu

 • to 26.8. klo 15-17 tila: Vintti
 • to 30.9. klo 15-17 tila: Vintti
 • to 28.10. klo 15-17 tila: Vintti
 • to 25.11. klo 15-17 tila: Vintti
 • to 16.12. klo 15-17 tila: Vintti

Vipuvoimaa EU:lta 2014 - 2020 ja Euroopan Unioni - Euroopan sosiaalirahasto (ESR) -logot
REDU Logo  ELY-keskuksen logo