Lapin koulutuskeskus REDU

Valmistuminen ja todistusten antopäivät

Lapin koulutuskeskus REDUssa ja Santasport Lapin Urheiluopistossa voit valmistua pitkin vuotta, kun olet saanut suoritettua vaadittavat tutkinnon tai koulutuksen osat hyväksytysti.

Opiskelun aikana voit tarkistaa suorittamasi tutkinnon tai koulutuksen osat ja niiden arvosanat StudentaPlussasta tai Koski -palvelusta. Voit myös saada tulostetun otteen suorittamistasi tutkinnon tai koulutuksen osista (opintosuoritusotteen) opintosihteeriltä.

Tutkintotodistuksen allekirjoittaa rehtori ja omaohjaaja. Opintosuoritusotteen allekirjoittaa omaohjaaja.

Todistuksia kirjoitetaan kuukausittain. Alla luettelo todistusten antopäivistä. Liitteenä olevassa päätöksessä on tarkennettu mihin mennessä opiskelijan tutkinnon tai koulutuksen osien arviointipäätösten tulee olla tehtynä ja kirjattuna Studentalle, jotta todistus voidaan antaa todistuksen antopäivänä. Lisätietoa omaohjaajalta ja opintosihteereiltä.

Todistusten antopäivät (valmistumispäivät) 

Kaikkien opintojen pitää olla hyväksytysti suoritettuna n. 2- 3 viikkoa ennen ennen todistuksen antamista. Tarkemmat määrä-päivämäärä löydät liiteenä olevasta opiskelijan lukuvuosi -päätöksestä.

2021

 • 11.1.
 • 29.1.
 • 8.2.
 • 26.2.
 • 5.3.
 • 26.3.
 • 9.4.
 • 30.4.
 • 7.5.
 • 4.6.
 • 23.6.
 • 6.8.
 • 27.8.
 • 6.9.
 • 24.9.
 • 4.10.
 • 29.10
 • 8.11.
 • 26.11.
 • 3.12.
 • 21.12.

HOKS:n tavoiteena olevan tutkinnon- tai koulutuksen osien (mm näyttöjen) tulee olla opiskelijalla suoritettuna hyväksytysti noin 30 päivää ennen todistuksen antopäivää. Muussa tapauksessa todistuksen saaminen siirtyy myöhemmäksi.
 

Huom! Päättävä opiskelija, muista antaa päättöpalaute!
Lisäksi valmistuvan opiskelijan tulee antaa päättöpalaute ennen todistuksen saamista. Opiskelijan omaohjaaja toimittaa opiskelijalle päättöpalautelinkin. Lisätietoa >>
 

Opettajat / arvioijat - arviontien tulee olla kirjattuna!
Arviointien tulee olla kirjattuna Studentaan viimeistään 2 viikkoa ennen todistuksen antopäivää. Arviointiedot Studentaan kirjaa tutkinnon- tai koulutuksen osan arvioinnista päättävä opettaja.

Tarkemmat päivämäärätiedot liitteinä olevissa päätöksessä.

Huom! Valmistuva opiskelija, muista säilyttää saamasi todistus ja opintosuorituotteesi huolella! Kadonneen todistuksen ja opintosuorituotteen uudelleen kirjoittaminen on maksullista.

Maksut todituksen kopioinnista ja uudelleen kirjoittamisesta

Mikäli sinulta hävinnyt tai tuhoutunut aiemmin sinulle annettu todistus REDUsta tai sitä edeltäneestä oppilaitoksesta, voit tilata kopion todistuksesta REDUn opiskelijapalveluista. Mikäli meiltä ei löydy arkistosta kopiota todistuksesta, voit saada kaksoiskappaleen aiemmin saamastasi todistuksesta.

 
Todistuksen uudelleen kirjoittaminen tai kopio todistukseta 30 €

 
Lisätietoa opiskelijapalveluista.