Lapin koulutuskeskus REDU

Työsuhde ja säädökset

Työsuhteeseen liittyvät asiat

 • Oppisopimus on opiskelijan ja työnantajan välinen määräaikainen työsopimus.
 • Oppisopimus on mahdollinen, jos tutkinnon tavoitteen mukaista työtä on vähintään 25 tuntia viikossa.
 • Työaika määräytyy alan työehtosopimuksen mukaan.
 • Työnantaja maksaa vähintään alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa, palkan sivukulut sekä vakuutuksen työssäoloajalta.
 • Oppilaitoksessa järjestetyn opiskelun ajalta palkanmaksu sovitaan tapauskohtaisesti.
 • Opiskelijan vuosilomaoikeus karttuu koko oppiajalta, vaikka oppilaitoksessa järjesttetyn koulutuksen ajalta ei palkkaa maksettaisi.
 • Oppisopimus päättyy, kun sovittu oppiaika loppuu tai sopimus puretaan.
   

Lisätietoja työsuhteeseen liittyvistä yksityiskohdista saat:

 • Työnantajalta
 • Työpaikan luottamusmieheltä
 • Oman alan työnantaja- ja työntekijäjärjestöistä ja -liitoista
 • Pohjois-Suomen työsuojelupiiristä, Rovaniemen toimipisteestä osoitteessa  Pekankatu 2, p. 020 6361 010
 • Työsuhdeasioiden puhelinpäivystyksestä, p. 020 6361 020
 • Internetistä www.tyosuojelu.fi.
   

Oppisopimuskoulutukseen liittyvät säädökset

 • Työsopimuslaki (55/2001)
 • Ammatillisen koulutuksen laki (531/2017) ja sen nojalla annetut asetukset 1.1.2018 alkaen
 • Työturvallisuuslaki 738/2002
 • Alan työehtosopimus.