Lapin koulutuskeskus REDU

Työelämässä oppiminen oppisopimuksella

Oppisopimuskoulutus on pääosin työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta, jota täydennetään tarvittaessa oppilaitoksessa, verkossa tai toisella työpaikalla tapahtuvalla osaamisen hankkimisella.

Oppisopimuksesta sovitaan oppilaitoksen, työpaikan ja opiskelija kesken tehtävällä ja kaikkia osapuolia sitovalla sopimuksella.

Oppisopimus voidaan tehdä koko koulutuksen ajaksi tai lyhytaikaisesti yhden työelämässä oppimisen koulutusjakson ajaksi. Oppisopimus voidaan sopia esim. opiskelijan kesätöiden ajaksi.

Oppisopimuskoulutuksessa opiskelija saa palkkaa.

Oppisopimuskoulutuksessa opiskelija on aina palvelussuhteessa työpaikkaan eli hänellä on joko työsopimus tai virkamääräys työpaikkaan ja hän saa siten myös oppisopimuksen ajalta palkkaa.

Osaamisen osoittaminen (NÄYTTÖ) työpaikalla

Työpaikalla järjestettävän koulutuksen yhteydessä opiskelija osoitaa työpaikalla myös osaamista näytöllä.

Näytöt ja arviointi, lue lisää >>

Näytön lomakkeet >>
 

Työsuojelu, vaarallisten töiden ilmoittaminen

Lue lisää >>

Vaarallisten töiden ilmoittamislomake >>