Lapin koulutuskeskus REDU

Vakuutukset -Koulutus työpaikalla koulutussopimuksella

REDU on vakuuttanut koulutussopimuksella työpaikalla opiskelevat opiskelijat tapaturmien ja muiden vahinkojen varalta.

Koulutussopimus täytyy olla sovittuna ja voimassa, jotta vakuutukset ovat voimassa.

Nämä vakuutukset eivät koske oppisopimuksella järjestettävää koulutusta työpaikalla. Nämä vakuutukset eivät ole myöskään voimassa, jos työpaikan ja opiskelijan välille sovitaan työsopimus tai annetaan virkamääräys eli opiskelijan ja työnantajan välillä on voimassa palvelussuhde.

Tapaturma- ja ammattitautivakuutus

Opiskelutapaturma-asetuksen mukainen työtapaturma- ja ammattitautivakuutus

Kaikki REDUun tutkintokoulutukseen opiskelijaksi otetut opiskelijat kansallisuudesta riippumatta myös ulkomainen opiskelija, on lakisääteisesti tapaturmavakuutettu. Lyhytaikainen tutustuminen oppilaitoksen toimintaan ei kuulu vakuutuksen piiriin.
 

Voimassaolo:
Työpaikalla järjestettävän koulutuksen tilanteet, joihin liittyy työn kaltainen riski: 

 • Koulutussopimuksella työpaikalla järjestettävä koulutus (koulutussopimus on sovittu, voimassa ja allekirjoitettu).
 • Työpaikalla tapahtuva osaamisen osoittaminen ja arviointi (näytöt).
 • Välittömillä meno- ja paluumatkoilla oppilaitoksesta tai kotoa koulutussopimustyöpaikkaan.

Voimassaoloalue:
Kaikkialla maailmassa. Korvauksen piiriin kuuluu sekä Suomessa että ulkomailla koulutussopimukseen perustuvassa (palkaton) työpaikalla järjestettävä koulutus ja osaamisen osoittaminen ja arviointi (näytöt).
 

Korvaukset:
Tapaturma- ja ammattitautilain mukaiset kovaukset
 

Tapaturman yhteydessä rikkoutuneet silmälasit
Esinevahinkoja korvataan rajoitetusti: Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta korvataan työtapaturman yhteydessä rikkoutuneet:

 • silmälasit
 • kuulokojeet
 • hammasproteesit
 • tukisidokset ja -liivit
 • tekojäsenet, -nivelet ja -elimet.

Korvaamisen edellytyksenä on, että rikkoutuminen tapahtuu korvattavan vahinkotapahtuman yhteydessä, eli tapahtumasta pitää aiheutua vamma tai sairaus. Lisäksi vahingoittuneelle korvataan sairaanhoidon yhteydessä rikotut vaatteet ja hoidon yhteydessä rikotun sormuksen korjaus. Korvaamisen edellytyksenä on, että asiasta on maininta lääkärinlausunnossa. Muita esinevahinkoja ei korvata. Siten esimerkiksi työtapaturman yhteydessä rikkoutuneita vaatteita, kännykkää, pyörää tai pyöräilykypärää ei korvata. Esinevahinkojen korvausta on haettava erikseen toimittamalla vakuutusyhtiölle selvitys aiheutuneista kustannuksista. Korvausta on haettava vuoden kuluessa kustannusten syntymisestä.

Korvauksen hakeminen
Työtapaturman satuttua tai ammattitautiepäilyn ilmennettyä työnantajan velvollisuus on tehdä ilmoitus vakuutusyhtiöön 10 arkipäivän kuluessa siitä, kun tapahtuma on tullut työnantajan tietoon.

 • Ohjeet työpaikalle
  Ota ensisijaiseesti yhteyttä koulutussopimuksen sopineeseen yhteyshenkilöön (ohjaavaan opettajaan).
   
 • Ohjeet opiskelijalle:
  1. Ilmoita vahingosta viipymättä ohjaavalle opettajalle
  2. Hakeudu hoitoon Ifin terveyspalvelukumppanille Mehiläiselle tai Terveystaloon. Ilmoita hoitolaitokseen, että kyseessä on työtapaturmavakuutuksesta korvattava opiskelijan tapaturma.
  3. Jos sinulle aiheutuu itse maksamiasi kuluja, voit hakea niistä korvausta suoraan Ifistä täyttämällä kulukorvauslomakkeen.
   
 • Ohjeet opettajalle:
  4. Ohjeista opiskelija ilmoittamaan vahingosta heti ohjaavalle opetajalle
  5. Jos tapaturma vaatii lääketieteellistä hoitoa, ohjaa opiskelija Ifin terveyspalvelukumppanille Mehiläiselle tai Terveystaloon.
  6. Toimita tapaturmailmoitus Ifiin mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 10 arkipäivän kuluessa. Käytä If Yrityskansiota vahingosta ilmoittamiseen. Näin nopeutat vahinkoasian käsittelyä.
  7. Vastaa Ifin lisätiedusteluihin mahdollisimman pian

Muut vahingot - Työharjoittelijavakuutus

Voimassaolo:
Koulutussopimuksen voimassa ollessa työpaikalla järjestettävä koulutus ja osaamisen osoittaminen ja arviointi (näytöt):

 • Työpaikka vastaa ensisijaisesti vahingoista
  Ensisijaisesti koulutussopimustyöpaikka vastaa opiskelijan koulutussopimuksen aikana aiheuttamista vahingoista vastaavasti kuten työntekijöiden aiheuttamista vahingoista, koska opiskelijat rinnastetaan sen yrityksen tai laitoksen henkilöstöön, jonka valvonnan alaisena työpaikalla järjestettävä koulutus tapahtuu.

 • Työharjoittelijavakuutus on toissijainen turva.
  Vakuutus korvaa opiskelijan koulutussopimuksen aikana äkillisesti ja ennalta arvaamatta aiheuttaman omaisuusvahingon, joka on välitön seuraus työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa olevan opiskelijan toiminnasta, eikä korvausta ole mahdollista saada muun työpaikan vakuutuksen perusteella.
   

Voimassaoloalue:
EU /ETA -alue


Lisätietoa vakuutuksista ja korvausten hakemisesta

Talouspäällikkö
Uusitalo Paula
Puh. 040 705 0752