Lapin koulutuskeskus REDU

Työelämässä oppiminen koulutussopimuksella

Koulutussopimus on oppilaitoksen ja työpaikan välinen sopimus. Opiskelija hankkii osan tutkinnosta vaadittavasta osaamisesta ja ammattitaidosta työelämässä oppien eli virallisemmin työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa. Koulutussopimustyöpaikalla opiskelija tekee niitä työpaikan työtehtäviä, josta sovitaan koulutussopimuksessa.

Koulutussopimusopiskelija ei ole työsuhteessa työpaikkaan. Jos opiskelija on jo töissä alan työpaikassa, koulutussopimuksen sijaan sovitaan oppisopimus. Koulutussopimus voidaan myös muuttaa oppisopimukseksi, jos työpaikan työnantaja haluaa maksaa palkkaa opiskelijalle. Oppisopimuksessa opiskelija saa palkkaa ja työpaikka lisäksi koulutuskorvauksen REDUlta. Koulutussopimuksessa ei makseta opiskelijalle palkkaa eikä työpaikalle korvausta.

Koulutussopimustyöpaikan kanssa sovitaan  myös opiskelijan mahdollisuudesta osoittaa osaamisensa työpaikan työtehtävissä näytöllä.

Koulutussopimus tehdään aina kirjallisesti ja sen allekirjoittava oppilaitoksen ja työpaikan edustajat.

Koulutussopimuksen allekirjoittavat sopimuksen valmistellut ohjaava opettaja ja työpaikan edustaja. Tämän jälkeen ohjaava opettaja toimittaa sopimuksen toimialapäällikölle, joka vahvistaa sen REDUn puolesta.

Ateriakorvaus

Opiskeljia voi hakea ateriakorvausta koulutusopimusjakson tai työmaaopetuksen ajalta silloin, kun hänellä ei ole mahdollista ruokailla opiskelijaravintolassa. Lue lisää >>

Vakuutukset

REDU on vakuuttanut koulutussopimuksella työpaikalla opiskelevat opiskelijat tapaturmien ja muiden vahinkojen varalta.  Lue lisää >>
 

Osaamisen osoittaminen (NÄYTTÖ) työpaikalla

Työpaikalla järjestettävän koulutuksen yhteydessä opiskelija voi osoitaa työpaikalla myös osaamisesa näytöllä.

Näytöt ja arviointi, lue lisää >>

Näytön lomakkeet >>

Työsuojelu, vaarallisten töiden ilmoittaminen

Lue lisää >>

Vaarallisten töiden ilmoittamislomake >>