Lapin koulutuskeskus REDU

Opiskelijapalautekyselyjen tulosten käsittely

ALKU-, AIPAL- ja OPAL-kyselyt

Opiskelijapalautekyselyjen ryhmä- tai koulutuskohtaiset raportit toimitetaan ryhmänohjaajalle tai vastuukouluttajalle, mikäli vastauksia on enemmän kuin 5. Ryhmänohjaaja, opintoluotsi tai vastuukouluttaja esittelee ja käsittelee yhdessä ryhmän kanssa ryhmänsä palautteet.
 

PÄÄTTÖ-kyselyt

PÄÄTTÖ-kyselyistä tehdään tutkintokohtaiset raportit lukuvuosittain.
 

Raportit ovat ROKKI-intrassa

Palautekyselyistä tehdään lukuvuosittain myös oppilaitos- ja toimintayksikkö- tai osaamisalakohtaiset raportit. ALKU-kyselyn osalta raportti tehdään kyselyn sulkemisen jälkeen syksyllä.

Palautekyselyjen tulosalue tai toimintayksikkö- tai osaamisalakohtaiset koontiraportit julkaistaan opiskelijoille ja henkilöstölle ROKKI-intrassa.

Toimintayksiköiden palautteiden koonnit käsitellään yksikön opiskelijaraadissa.

Kuntayhtymän yhteiset koontitulokset julkaistaan myös näillä redu.fi -sivuilla ko. palautekyselyn sivulla.

ROKKI-intraan kirjaudutaan verkon tunnuksilla ja salasanoilla. Muista lisätä verkon tunnuksen eteen toimialueen tunnus: LUC\