Lapin koulutuskeskus REDU

Opiskelijakunta

Lapin koulutuskeskus REDU käynnistää opiskelijakunnan toiminnan uudelleen 1.1.2018 alkaen. Opiskelijakunnan tehtävät on määritelty Laissa ammatillisesta koulutuksesta 531/2017, 106 §:ssä. Tämän lisäksi REDUssa jatkaa erillinen Santasport Lapin Urheiluopiston opiskelijakunta.

Rehtori myöntää vuosittain REDUn opiskelijakunnalle toiminta-avustuksen. Tämän lisäksi opiskelijakunnalle osoitetaan Jokiväylän kampukselta toimitilat ja välineet.

Kaikki REDUn opiskelijat ovat 1.1.2018 alkaen opiskelijakunnan jäseniä ja jäsenet valitsevat vaaleilla opiskelijakunnan hallituksen. Vaalit järjestetään tammi-helmikuun aikana. Hallitus järjestäytyy, avaa pankkitilin, tarkistaa säännöt ja nimenkirjoittajat, laatii toimintasuunnitelman ja avustusanomuksen vuodelle 2018 sekä ilmoittaa tarvittavat muutokset Patentti- ja rekisterihallitukselle (puheenjohtajan tehtävä). Opiskelijakunnan hallitus nimeää edustajan ja varaedustajan kuntayhtymän Opiskelijahuollon ohjausryhmään. Muusta opiskelijakunnan ja koulutuksenjärjestäjän välisestä yhteistyö- ja vaikuttamismenettelystä sovitaan rehtorin, koulutuspäälliköiden ja opiskelijakunnan hallituksen yhteiskokouksessa.

Opiskelijakunnan toiminnan käynnistämisessä ja vaalien järjestämisessä vastuuhenkilönä toimii opinto-ohjaaja Henna Yli-Huikku.

 
Opiskelijakunnan kokousten asiakirjat löydät mm Opiskelijoiden ROKKI-sivuilta. Linkki alla.

Opiskelijasivulle kirjadutaan verkon tunnuksella ja salasanalla.

Huom! Lisää tunnuksen eteen toimialue \LUC\T123.... tai \LUC\AKK....