Lapin koulutuskeskus REDU

Opiskelijan lukuvuosi

REDUssa lukuvuosi on sama kuin kalenterivuosi eli alkaa 1.1. ja päättyy 31.12.

Lukuvuosi 2021

Kuntayhtymän johtajan päätöksen C23/2020 mukainen opiskelijan lukuvuosi. Päätös ja sen liite alkuperäisenä ovat liitteenä sivun lopussa.

Lukuvuosi ja lukukaudet

Lukuvuosi alkaa 1.1. ja päättyy 31.12.2021.

Lukuvuosi  jakaantuu Lapin koulutuskeskus REDUssa ja Lapin Urheiluopistossa 2012 kolmeen lukukauteen:

 • Kevätkausi 1.1 .- 30.4.2021
 • Kesäkausi 1.5. - 31.7.2021
 • Syyskausi 1.8. - 31.12.2021.
   

Uusien opiskelijoiden aloitus

Yhteishaussa ja kesällä jatkuvassa haussa hakeneet ja hyväksytyt uudet opiskelijat aloittavat opintonsa elokuun alussa seuraavasti:

 • Aloitusvalmennus ja lähiopetus alkaa 3.8.2021.
 • Maahanmuuttajaopiskelijoilla aloitusvalmennus alkaa 2.8.2021.

Ympäri vuoden jatkuvassa haun kautta saapuvien uusien opiskelijoiden koulutukset käynnistyvät kuukausittain aloitusvalmennuksella. Aloitusvalmennusten ajankohdat löytyvät päätöksen C23/2020 liitteestä 1 sekä sivulta aloitusvalmennus >>
 

Opiskelu kesällä (kesäkausi)

Myös kesä on opiskeluaikaa. Kesällä opetus ja ohjaus muodostuu opiskelijoille yhteisestä opintotarjonnasta sekä toimialakohtaisesta opintotarjonnasta.

Jatkavien opiskelijoiden aloitus syksyllä

Jatkavien opiskelijoiden koulutukset jatkuvat kesäkauden jälkeen syyskaudella 3.8.2021 alkaen.

Loma-ajat

Opiskelijan loma-ajat opiskelija suunnittelee yhdessä omaohjaajan kanssa. Suunnitellut loma-ajat kirjataan opiskelijan omaan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan eli HOKSiin.

Loma-ajan mahdollisuuksiin vaikuttavat valitut tutkinnon osat ja miten niiden opetus toteutetaan. Lisäksi loma-aikoihin vaikuttavat opiskelijalle sovitut työpaikalla oppimisen jaksot eli koulutussopimukset ja oppisopimukset. Ne suunnitellaan ja toteutetaan opiskelijan HOKSin mukaisesti kevät-, kesä- ja syyskauden aikana.

Mahdollisesti sovittavat loma-ajat ovat:

 • 1.1. – 5.1.2021 (vko 1).
 • 8.3. – 14.3.2021 (vko 10).
 • 5.7. – 31.7.2021.
 • 18.10. – 24.10.2021 (vko 42).
 • 23.12. – 31.12.2021.

Opiskelun päättyminen ja valmistuminen

Opiskelija voi valmistua ja saada tutkintotodistuksen ympäri vuoden päätöksen C23/2020 liitteestä 1 lueteltuina todistusten antopäivinä. Opiskelijan valmistumiseen vaikuttaa viimeisen näytön ja osaamisen arvioinnin ajankohta.

Valmistumiseen liittyvistä aikatauluista ja todistuksen antopäivistä lisää sivulla valmistuminen ja todistukset >>