Lapin koulutuskeskus REDU

3 LUKU: Omaisuuden käsittely ja käyttö

9 § Koulutuskuntayhtymän ja oppilaitosten irtain omaisuus

Nämä koulutuskuntayhtymän irtainta omaisuutta koskeva säännöt koskevat kaikkia koulutuskuntayhtymässä ja sen oppilaitoksissa toimivia, opiskelijoita, henkilökuntaa ja vierailijoita. Koulutuskuntayhtymän irtaimella omaisuudella tarkoitetaan tässä sääntökohdassa kalusteita, laitteita, opetusvälineitä, kulkuneuvoja, aineita ja tarvikkeita sekä myös IT-verkkoja, -laitteita ja ohjelmistoja jne.

Koulutuskuntayhtymän omaisuutta käytetään huolellisesti, käyttö- ja turvallisuusohjeiden mukaisesti. Raaka-aineita ja energiaa käytetään säästeliäästi. Huolimattomasta, ohjeiden vastaisesta käytöstä tai tahallisesta omaisuuden vahingoittamisesta seuraa korvausvelvollisuus siten kuin vahingonkorvauslaissa (L412/1974) säädetään.

Koulutuskuntayhtymän omaisuuden käyttäminen tai lainaaminen muuhun kuin opetus, opiskelu tai työtehtävien hoitamiseen on kielletty. Opiskelijalle voidaan antaa opiskelua varten ja henkilökunnalle työtehtävien hoitamista varten käyttöön koulutuskuntayhtymän omaisuutta.

Opiskelijalta voidaan laina-ajaksi periä vakuusrahaa lainatusta omaisuudesta. Vakuusrahalle ei makseta korkoa. Vakuusraha palautetaan, mikäli opiskelija palauttaa lainatun omaisuuden käyttökuntoisena. Opiskelija ei saa kuljettaa oppilaitoksen ajoneuvoa, ellei hän ole saanut siihen erillistä ajolupaa ellei kyse ole ajo-opetuksesta. Opiskelijalla ja henkilökuntaan kuuluvalla pitää olla ko. ajoneuvoluokan kuljettamiseen vaadittava voimassa oleva ajokortti.

Omaisuuden rikkoontuminen, katoaminen tai siitä koskeva vika tai puute on ilmoitettava välittömästi henkilökunnalle.
 

10 § Yksityinen omaisuus

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä ei vastaa alueellaan olevasta yksityisestä omaisuudesta, arvoesineistä ja rahoista. Kuntayhtymän sisätiloista löytynyttä yksityistä omaisuutta lukuun ottamatta elintarvikkeita tms. pilaantuvia tuotteita, säilytetään yhden lukuvuoden. Löytötavarat on toimitettava virastomestarille. Hän tiedottaa löytötavaroista tarvittaessa.

Löytyneet arvoesineet sekä yleiseltä piha-alueilta löytyneet esineet toimitetaan poliisin löytötavaratoimistoon.
 

11 § Kiinteistöjen käyttö

Nämä koulutuskuntayhtymän kiinteistöjä säännöt koskevat kaikkia koulutuskuntayhtymän kiinteistöjen käyttäjiä eli opiskelijoita, henkilökuntaa ja vierailijoita. Kiinteistöllä tarkoitetaan rakennuksia, niiden ulko- ja piha-alueita tiloja sekä kiinteistöjen kiinteitä laitteita ja kalusteita (sähkö-, vesi-, ilmastointilaitteet, hissit jne).

Kiinteistöjen käyttäjän on noudatettava Kiinteistöpalvelun antamia määräyksiä ja ohjeita.

Kiinteistön käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan havaitsemistaan kiinteistöä koskevista vioista ja poikkeamista virastomestarille.

Kiinteistön käyttäjä on velvollinen korvaamaan ohjeiden vastaisella toiminnalla aiheuttamansa vahingon. Mm. hälytys- tai kulunvalvontajärjestelmän aiheuttaman väärän hälytyksen kustannukset maksaa hälytyksen aiheuttaja.

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK