Lapin koulutuskeskus REDU

1 LUKU Johdanto ja soveltamisala

1.1 Oikeus turvalliseen oppimisympäristöön

Kaikilla oppilaitosyhteisössä toimivilla opiskelijoilla, henkilökunnalla ja vierailijoilla on oikeus turvalliseen ja viihtyisään oppimis- ja työympäristöön sekä yhtäläiseen ja oikeudenmukaiseen kohteluun.

Järjestyssääntöjen tehtävänä on luoda perusta turvallisuudelle, viihtyvyydelle sekä yhtäläiselle ja oikeuden mukaiselle kohtelulle oppilaitosyhteisössä. Järjestyssäännöt edistävät myös koulutuksille asetettujen kasvatus-, ammattitaito- ja osaamistavoitteiden saavuttamista.

Opiskelijan oikeudesta turvalliseen opiskeluympäristöön on säädetty laissa ammatillisesta koulutuksesta  (L531/2017, 9 luvussa).

Lainsäädäntö velvoittaa myös, että koulutuksen järjestäjän eli Rovaniemen koulutuskuntayhtymän tulee hyväksyä järjestyssäännöt tai antaa muut oppilaitoksessa sovellettavat järjestysmääräykset, joilla edistetään sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä oppilaitosyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

 
1.2 Soveltamisala

Järjestyssääntöjä noudatetaan kaikissa Rovaniemen koulutuskuntayhtymän oppilaitoksissa eli Lapin koulutuskeskus REDU:ssa ja Santasport Lapin Urheiluopistossa (jatkossa oppilaitos). Säännöt ovat voimassa kaikissa oppilaitoksen toimintayksiköissä sekä niiden ulkoalueilla (tonteilla) ellei järjestyssäännöissä ole toisin mainittu.

Järjestyssääntöjä noudatetaan myös oppilaitoksen toimintayksiköiden ulkopuolisissa oppimisympäristöissä, kuten työkohteissa, työmailla sekä tilaisuuksissa, tapahtumissa ja vierailuilla, joihin opiskelijat osallistuvat osana opiskeluaan. Järjestyssäännöt ovat voimassa myös oppilaitoksen järjestämän matkustamisen ja majoituksen aikana.

Järjestyssäännöt ovat voimassa myös oppilaitoksen ulkopuolisissa ympäristöissä ja verkossa ml. sosiaalinen media siltä osin, kuin säännöissä on erikseen tarkennettu.

Työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa (työssäoppiminen), näytöissä ja tutkintotilaisuuksissa noudatetaan oppilaitoksen ja työpaikan välistä sopimusta sekä järjestyssääntöjen pykäliä 1§, 2§, 3§ ja 12§.

Järjestyssäännöt koskevat kaikkia oppilaitosyhteisössä toimivia opiskelijoita, henkilökuntaa ja vierailijoita siten kuin säännöissä on tarkemmin eritelty.

Järjestyssääntöjä voidaan tarvittaessa tarkentaa, toimintayksikkö- tai tilakohtaisesti annettavilla erillisillä toimintaohjeilla.

Opiskelijoiden ja vierailijoiden on noudatettava lisäksi henkilökunnan antamia täydentäviä ohjeita ja määräyksiä.

 
1.3 Perehdyttäminen

Opiskelun alussa opintoluotsi / ryhmänohjaaja tai vastuukouluttaja käy opiskelijoiden kanssa läpi oppilaitoksen järjestyssäännöt. Järjestyssäännöistä on lisäksi kerrottu opiskelijan oppaissa ja ne ovat nähtävillä oppilaitoksen www-sivuilla.

Järjestyssääntöihin perehtyminen on osa henkilökunnan työhön perehtymistä.

1.4 Muut säädökset ja ohjeet

Järjestyssääntöjen ja järjestyslain (L612/2003) lisäksi oppilaitosyhteisön toiminnassa sovelletaan seuraavia järjestyssääntöjä täydentäviä määräyksiä, suunnitelmia ja ohjeita:

 • Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hallintosääntö
 • Hallintosäännön perustella päätetyt toimivallan delegointipäätökset
 • Rovaniemen koulutuskuntayhtymän opiskelija-asuntojen asumisen säännöt
 • Rovaniemen koulutuskuntayhtymän / Lapin korkeakoulukonsernin (LUC) tietojärjestelmien käyttösäännöt ja -ohjeet
 • REDU Soralainsäädännön toimintaohje
 • Kriisitoimintaopas
 • Pelastussuunnitelma
 • Hoitoonohjaussuunnitelma
 • Opetussuunnitelman yhteinen osa ja sitä täydentävät muut suunnitelmat
 • Tutkintojen ja koulutuksien opetussuunnitelmat ja niiden toteuttamissuunnitelmat
 • Näyttötutkintojen järjestämissuunnitelmat ja näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen toteuttamissuunnitelmat
 • Oppilaitoksen ja työpaikan välinen sopimus työpaikalla tapahtuvan oppimisen, ammattiosaamisen arvioinnin ja tutkintotilaisuuksien järjestämisestä
 • Opiskelijan suunnitelma työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ammattiosaamisen arvioinnista tai tutkintotilaisuuksista.
Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK