Lapin koulutuskeskus REDU

4 LUKU: Tupakointi, päihteet ja huumeet

Luvun 4 säännöt koskevat kaikkia REDUn ja sen oppilaitosten opiskelijoita, henkilökuntaa ja vierailijoita, ellei säännössä ole toisin tarkennettu.

13 § Päihteet, huumeet ja huumausainetestaus

Päihdyttävät aineet eivät kuulu oppilaitoksen arkeen.

Päihteiden, huumeiden tai vastaavien päihdyttävien aineiden hallussapito, käyttö ja niiden vaikutuksen alaisena oleminen on kielletty oppilaitoksen alueella, työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa sekä muissa opetustoimintaan liittyvissä tilaisuuksissa. Kielto koskee myös opetustoimintaan liittyvää matkustus-, majoitus- tai vapaa-ajan toimintaa.

Mikäli opiskelijalla on tai on syytä epäillä, että opiskelijalla on hallussaan oppilaitoksen alueella tai opetustilanteessa päihteitä tai huumausaineita, oppilaitoksella on oikeus tarkastaa opiskelijan tavarat ja ottaa haltuun kielletyt aineet ja tarvikkeet (kts 8§).

Aloilla, joilla käytetään koneita tai ajoneuvoja, voi olla käytäntönä opiskelijan puhalluttaminen ennen työtehtävien alkamista. Lisäksi opiskelija voidaan velvoittaa huumausainetestiin, jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opiskeluun kuuluvissa käytännön työtehtävissä tai työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa tai että opiskelijalla on riippuvuus huumeista (L531/2017 84§). Huumausainetestin edellytyksenä on lisäksi, että testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja opiskelija toimii sellaisissa työ- tai opiskelutehtävissä, jotka edellyttävät erityistä tarkkuutta, luotettavuutta, itsenäistä harkintakykyä tai hyvää reagointikykyä ja jossa huumeiden vaikutuksen alaisena tai huumeista riippuvaisena toimiminen:

 

  • vakavasti vaarantaa opiskelijan itsensä tai toisen henkeä tai terveyttä;
  • vakavasti vaarantaa liikenteen turvallisuutta;
  • vakavasti vaarantaa salassapitosäännöksin suojattujen tietojen suojaa tai eheyttä; tai
  • merkittävästi lisää koulutuksen järjestäjän, L531/2017 69 §:ssä tarkoitetun työpaikan tai työnantajan hallussa olevien huumausainelain L373/2008 3 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettujen aineiden laittoman kaupan ja leviämisen riskiä.

 

14 § Tupakointi ja tupakkatuotteet

Tupakointi on kiellettyä oppilaitoksen alueella.

Tupakointi ja tupakkatuotteiden ml. sähkötupakan, nuuskan käyttö sekä tupakkatuotteita tai -välineitä muistuttavien tuotteiden käsittely ja näkyvillä pitäminen on kielletty oppilaitoksen kiinteistöjen sisä- ja ulkoalueilla sekä oppilaitoksen ajoneuvoissa.

Kielto koskee myös oppilaitoksen kiinteistöjen ulkopuolisia työmaita, opetustilaisuuksia sekä niiden taukoja, mikäli tauoilla on mukana alle 18-vuotiaita opiskelijoita. Työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa noudatetaan työpaikan tupakointia ja tupakkatuotteiden käyttöä koskevia säädöksiä ja ohjeita.

Mikäli alle 18-vuotiaalla opiskelijalla on hallussaan tupakkatuotteita tai niitä muistuttavia tuotteita, sähkötupakkaa, nuuskaa, tupakointivälineitä (sätkien valmistukseen tarkoitetut välineet, sytyttimiä, tulitikkuja jne.), oppilaitoksella on oikeus ottaa haltuun kielletyt aineet ja tarvikkeet (kts 8§). Haltuun otettuja tupakkatuotteita ja -välineitä ei lain nojalla saa antaa alaikäiselle opiskelijalle takaisin. Nämä voidaan luovuttaa vain opiskelijan huoltajalle takaisin.

Tupakoinnista oppilaitoksen alueella voi poliisi sakottaa. Oppilaitos voi myös pyytää poliisia sakottamaan tupakointikieltoa rikkonutta henkilöä.