Lapin koulutuskeskus REDU

Koulutus ja opiskelu oppilaitoksessa

Ammatillisessa koulutusessa osaamista ja ammattitaitoa hankitaan monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä oppilaitoksessa, työpaikoilla ja verkossa.

Opiskelu oppilaitoksessa

Osaamista ja ammattitaitoa hankitaan myös oppilaitoksessa järjestettävässä koulutuksessa. Oppilaitoksessa osaamista hankitaan mm erilaisissa ammattialan oppimisympäristöissä (työsalit ja -pajat, opetuskeittiöt, korjaamot, leipomot, harjoitusluokat, laboratoriot yms.) sekä myös perinteisissä luokkatiloissa ja atk-luokissa.

Opiskelu oppilaitoksessa tapahtuu opiskelijan henkilökohtaisen lukujärjetyksen mukaisesti ja opiskelijan on osallistuttava siihen ellei hän ole saanut siihen erikseen vapautusta opettajalta.

Lukujärjestys rakentuu opiskelijan henkilökohtaisessa kehittämissuunnitelmassa (HOKS) tekemien valintojen sekä opintoihin ilmoittautumisten mukaisesti. Oman HOKS:n ja lukujärjestyksensä opiskelija näkee StudentaPlus:sta.

Näiltä sivuilta löydät lisätietoa opiskelusta oppilaitoksessa Lapin koulutuskeskus REDUssa ja Santasport Lapin Urheiluopistossa. Ammattilukiossa opiskelusta löydät lisätietoa lukiosi sivulta, kts. ammattilukio >>

REDUn omat työyksiköt oppimisympäristöina
Osaamista oppilaitoksessa voidaan myös hankkia REDUn omissa työyksiköissä ja niiden työtehtävissä, kuten ravintoloissa, tuotantotoiminnassa, kiinteistöpalveluissa tai sisäisissä palveluissa. REDUn omassa työyksikössä hankittavalla osaamisella ei voi korvata tutkintoon pakollisena sisältyvää työpaikalla järestettävää koulutusta.

Osaamisen hankkiminen REDUn omassa työyksikössä tapahtuu erillisen suunnitelman mukaisesti. Omassa työyksikössä tapahtuvassa oppimisessa noudatetaan ko. työyksikön työaikaa. Tämä suunnitelma on osa opiskelijan HOKS:a.