Lapin koulutuskeskus REDU

Oppisopimuskoulutuksen opiskelijalle maksettavat opintososiaaliset etuudet

Oppisopimusopiskelija on oikeutettu taloudellisiin etuuksiin tilanteensa mukaisesti. Näitä etuuksia ovat päiväraha, perheavustus, matkakorvaus ja majoittumiskorvaus.

Mikäli oppisopimusopiskelijan opiskelu ja/tai näytöt aiheuttavat opiskelijalle ansiomenetystä, hän voi hakea päivärahaa tai perheavustusta myös jälkikäteen

Oppisopimusopiskelija on oikeutettu näihin taloudellisiin etuuksiin, mikäli työnantaja ei maksa palkkaa koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä tapahtuvan opiskelun ajalta.

Opiskelija laskuttaa hänen kanssaan sovitut etuudet koulutuksen järjestäjältä opetusjakson päätyttyä.

Oppisopimusopiskelijalle maksettavat opintososiaaliset etuudet sovitaan pääosin oppisopimusta laadittaessa:

  • Päiväraha 15 €/opetuspäivä
  • Perheavustus 17 €/opetuspäivä, mikäli opiskelijalla on huollettavanaan alle 18-vuotiaita
  • Matkakorvaus (meno-paluu/opiskelujakso) edullisimman matkustustavan mukaan. Matkakorvaus edellyttää yli 10 km matkaa kotoa / oppisopimuspaikasta koulutuksen jär-jestäjän oppimisympäristöön.
  • Majoittumiskorvaus 8 €, mikäli opiskelija yöpyy opiskelupaikkakunnalla.

Lisätietoa liitteenä olevassa päätöksessä.