Lapin koulutuskeskus REDU

Oppisopimuskoulutuksen opiskelijalle maksettavat opintososiaaliset etuudet

Oppisopimusopiskelijana olet oikeutettu taloudellisiin etuuksiin tilanteeni mukaisesti. Näitä etuuksia ovat päiväraha, perheavustus, matkakorvaus ja majoittumiskorvaus.

Mikäli oppisopimusopiskelijana opiskelu ja/tai näytöt aiheuttavat sinulle ansiomenetystä, voit hakea päivärahaa tai perheavustusta myös jälkikäteen

Oppisopimusopiskelijana olet oikeutettu taloudellisiin etuuksiin, mikäli työnantaja ei maksa sinulle palkkaa REDUn oppimisympäristöissä / oppilaitoksessa tapahtuvan opiskelun ajalta.

Voit laskuttaa sinun kanssa sovitut etuudet REDUlta oppilaitoksessa toteutetun opiskelujakson päätyttyä.

Oppisopimusopiskelijalleopintososiaaliset etuuksista sovitaan oppisopimusta laadittaessa. Näitä etuja voivat olla:

  • Päiväraha 15 €/opetuspäivä
  • Perheavustus 17 €/opetuspäivä, mikäli opiskelijalla on huollettavanaan alle 18-vuotiaita
  • Matkakorvaus (meno-paluu/opiskelujakso) edullisimman matkustustavan mukaan maksetaan:
  • Opiskelijalle yli 10 km matkaan kotoa tai oppisopimustyöpaikasta REDUn oppimisympäristöön (oppilaitosyksikköön).
  • Oppivelvollisilla opiskelijalle yli 7 km matkaan kotoa tai oppisopimustyöpaikasta REDUn oppimisympäristöön (oppilaitosyksikköön).
  • Majoittumiskorvaus 8 € lisäksi, mikäli yövyt opiskelupaikkakunnalla.

Lisätietoa liitteenä olevassa päätöksessä.