Lapin koulutuskeskus REDU

Kaarlo ja Tyyne Lintulan Säätiö sr:n apurahat

Kaarlo ja Tyyne Lintulan Säätiö sr:n apurahat syyslukukauden 2020 ja kevätlukukauden 2021 opintojen rahoittamiseen ovat haettavissa. Säätiö jakaa apurahoja yhteensä enintään 25.000,00 €. Apurahoja myönnetään kymmenelle opiskelijalle, á 2500 €.

Säätiö jakaa apurahoja alkuperäisestä Kaarlo ja Tyyne Lintulan Säätiön ja Kreeta Rautajoen rahastosta sekä Erikoisrahastosta Rovaniemeltä kotoisin olevien orpojen tai vähävaraisten nuorten opiskelijoiden ammattiin valmistavien opintojen ja ammattiopintojen rahoittamiseen.
 

Hakemuksen löydät tältä sivulta!
Säätiön hallitukselle osoitetut hakemukset tulee olla perillä viimeistään 30.09.2020.
Hakemukseen on liitettävä mukaan kaikki seuraavat selvitykset:

  • opiskelupaikan antama todistus opintojen aloittamisesta
  • virkatodistus, josta tulee selvitä hakijan vanhemmat tai huoltajat
  • selvitys hakijan nykyisistä perhesuhteista
  • selvitys tai suunnitelma opintojen rahoittamisesta ko. lukuvuotena
  • todistus hakijan ja hänen vanhempiensa, huoltajiensa tai puolisonsa viimeksi toimitetusta verotuksesta

 

Määräajan jälkeen saapuneita tai puutteellisia hakemuksia voidaan jättää käsittelemättä.

Hakemuksen voi kirjallisesti täyttää apurahahakulomakkeelle, joka löytyy tältä sivulta tai laatia vapaamuotoisesti. Omakätisesti allekirjoitettu hakemuslomake yhteystietoineen ja liitteineen on toimitettava Säätiölle postitse.

Lisätietoja apurahasta antaa säätiön toimitusjohtaja Tarja Pöykkö
puh. 0400 166 268.


Hakulomake
Hakemuksen toimittaminen

Hakemukset tulee lähettää osoitteella:

Kaarlo ja Tyyne Lintulan Säätiö sr
c/o Rovaniemen Tilipiste Oy
Kansankatu 13 B 51
96100 Rovaniemi