Lapin koulutuskeskus REDU

Aikuiskoulutusraha

Työssä tai yrittäjänä oleva henkilö voi saada Koulutrahastolta aikuiskoulutusrahaa omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen.

Aikuiskoulutusrahan saamisen edellytyksenä on, että opiskeljia:

  • on ollut työelämässä yhteensä vähintään kahdeksan vuotta ja  
  • on ollut nykyisen työnantajan palveluksessa tai toiminut yrittäjänä vähintään vuoden ennen tuettavan opiskelun alkua ja  
  • jää palkattomalle opintovapaalle yhdenjaksoisesti vähintään kahdeksi kuukaudeksi tai opiskelee lyhyemmillä opintojaksoilla tai osa-aikaisesti yhteensä vähintään 43 päivän ajan ja  
  • ei saa opiskeluun muuta tukea.

Kaikkien edellä esitettyjen ehtojen tulee täyttä, jotta tukea voi saada.

Lisätietoa Koulutusrahaston sivuilta.