Lapin koulutuskeskus REDU

Valinnaisten ja vapaasti valittavien tutkinnon osien opetussuunnitelmat

Huom! Näitä opetussuunnitelmia noudatetaan ennen 1.1.2018 opiskelunsa aloittaineiden opiskelijoiden osalta.

Ammatillisiin perustutkintoihin sisältyy myös valinnaisia ja vapaasti valittavia tutkinnon osia.

Valinnaisten ja vapaasti valittavien tutkinnon osien tarjonta vaihtelee vuosittain ja toimintayksiköittäin.

Kaikille tutkinnoille tarjottavia valinnaisia ja vapaasti valittavia tutkinnon osia

Valinnainen tai vapaasti valittava tutkinnon osa voidaan valita myös muusta, kuin omasta perustutkinnosta. Alla on lueteltu tutkinnon osia, joita voidaan valita kaikkiin perustutkintoihin valinnaisena tai vapaasti valittavana tutkinnon osana.

Huom! Vapaasti valittavia tutkinnon osia ei enää sisälly perustutkintoihin niille opiskelijoille, jotka aloittavat opiskelun 31.12.2017 jälkeen tai jotka haluavat siirtyä suorittamaan perustutkinnon uusien, 1.8.2018 voimaan tulevien tutkintojen perusteiden mukaisesti.